Wijken en buurten in Amstelveen

Amstelveen heeft een rijke geschiedenis. Van gehucht van turftrappers in de dertiende eeuw is het uitgegroeid tot een gemeente met meer bijna 91.970 inwoners (1 januari 2020).  De stijging komt voort uit een positief migratiesaldo. Er vestigen zich meer mensen in Amstelveen dan er vertrekken. Bij het begin van de 20e eeuw was Amstelveen (tot 1964 Nieuwer-Amstel geheten) e.en eenvoudig landelijk dorp. Enigszins afgelegen omdat het geen enkele belangrijke spoorweg- of waterweg-verbinding had. De verveningen liepen ten einde. De belangrijkste bron van inkomsten was veeteelt met wat akkerbouw, maar ook tuinbouw en bloementeelt waren toen al in opkomst.

Na de Tweede Wereldoorlog ving Amstelveen een deel van de Amsterdamse woningnood op. De gemeente werd tevens officieel één van de woongemeenten voor personeel van Schiphol.   Amstelveen bleef als gemeente echter zelfstandig. Zij voerde een zelfbewust beleid dat onder meer tot uiting kwam in, voor die tijd, fraaie nieuwe woonwijken.

De bestaande Amstelveense wijk- en buurtindeling is per 1 januari 2018 gewijzigd. De huidige wijkindeling voldoet niet meer aan de richtlijnen. Zo zijn de wijken te groot om de juiste cijfers boven water te krijgen om ze de wijk op een goede manier met elkaar te kunnen vergelijken. De gemeente Amstelveen bestaat uit de volgende wijken en buurten https://allecijfers.nl/gemeent...

Elke wijk heeft een wijkplatform, behalve het gebied Nes aan de Amstelveen. Hier is een gekozen dorpsraad actief. Het wijkplatform heeft geen vaste samenstelling van personen. Iedere Amstelvener kan deelnemen aan een platformbijeenkomst van de eigen wijk.  De personen die de vergadering bezoeken vormen op dat moment het wijkplatform. Tijdens de vergaderingen van het wijkplatform komen allerlei wijkaangelegenheden aan de orde. Er is een vaste kern van leden, het dagelijks bestuur, dat de lopende zaken van het wijkplatform regelt.