Wijken en buurten in Amstelveen

Amstelveen heeft een rijke geschiedenis. Van gehucht van turftrappers in de dertiende eeuw is het uitgegroeid tot een gemeente met meer bijna 90.830 inwoners (1 januari 2021).

De coronacrisis is van invloed op nieuwste bevolkingscijfers. Of het een tijdelijke dip is of de ontwikkelingen van de laatste jaren langdurig zal gaan beïnvloeden, is nog niet te voorspellen. De afgelopen 70 jaar groeide de Amstelveense bevolking van 19.856 inwoners in 1945 tot 90.830 inwoners in 2021. https://www.amstelveen.nl/in-a...

Bij het begin van de 20e eeuw was Amstelveen (tot 1964 Nieuwer-Amstel geheten) e.en eenvoudig landelijk dorp. Enigszins afgelegen omdat het geen enkele belangrijke spoorweg- of waterweg-verbinding had. De verveningen liepen ten einde. De belangrijkste bron van inkomsten was veeteelt met wat akkerbouw, maar ook tuinbouw en bloementeelt waren toen al in opkomst.

Na de Tweede Wereldoorlog ving Amstelveen een deel van de Amsterdamse woningnood op. De gemeente werd tevens officieel één van de woongemeenten voor personeel van Schiphol.   Amstelveen bleef als gemeente echter zelfstandig. Zij voerde een zelfbewust beleid dat onder meer tot uiting kwam in, voor die tijd, fraaie nieuwe woonwijken.

De bestaande Amstelveense wijk- en buurtindeling is per 1 januari 2018 gewijzigd. De huidige wijkindeling voldoet niet meer aan de richtlijnen. Zo zijn de 14 wijken te groot om de juiste cijfers boven water te krijgen om ze de wijk op een goede manier met elkaar te kunnen vergelijken. De gemeente Amstelveen bestaat uit de volgende wijken en buurten:  Cijfers

Bewoners(initiatief)groepen in wijken
Gemeente Amstelveen heeft veel verschillende wijken,
elk met een ander karakter. Een bewonersinitiatiefgroep bedenkt en organiseert activiteiten en adviseert andere bewoners hoe zij een initiatief kunnen opzetten in de wijk. In een bewonersinitiatiefgroep zitten drie tot zeven actieve bewoners uit de wijk die zich inzetten om de sociale samenhang in de buurt te versterken.

Sommige bewonersgroepen zijn zelfstandig en beheren hun eigen buurtkamer of wijkcentrum (bijvoorbeeld in Bovenkerk, Elsrijk, Keizer Karelpark en Randwijck). Andere werken nauw samen met welzijnsorganisatie Participe bij de invulling van het wijkcentrum en het wijkprogramma. 

De invulling van de participatie van bewoners wordt per 1 januari 2021 anders ingevuld. De participatierol van de wijkplatforms is komen te vervallen, waarbij hiervoor in de plaats meer ruimte wordt gegeven voor actieve bewonersgroepen in de wijk.