Blog

Integriteitscode vol onduidelijkheid

Gepubliceerd:
Laatste update:

Auteur: Johan Bos/AmstelveenBlog

Een nieuwe gedragscode voor bestuurders zou in december door de gemeenteraad worden vastgesteld, maar dat gebeurt nu in januari. Burgemeester Bas Eenhoorn nam het betreffende voorstel donderdag in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) terug, omdat diverse leden in de tekst onduidelijkheden hadden ontdekt.

Bas Eenhoorn

Eenhoorn sprak namens de het college van B&W. De nieuwe verordening, gebaseerd op een model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), is compacter dan de oude. “Herschrijven is aan de orde”, vond VVD-raadslid Hans Bulsing. Hij citeerde onder meer artikel 1 waar staat dat de verordening van toepassing zijn op B&W ‘en andere bestuursorganen’. Bulsing wilde weten welke dat dan wel zijn. In elk geval hoort de gemeenteraad er bij als het hoogste orgaan van de gemeente. Maar dat staat er niet.

Wonderlijk

Hij signaleerde verder wonderlijk taalgebruik in de verordening. Zo staat er bijvoorbeeld dat de burgemeester of een wethouder tijdens zijn ambtstijd niet zodanig mag handelen dat hij vooruitloopt op een volgende functie.  Met de toevoeging: “De wethouder bespreekt het voornemen tot tussentijdse aanvaarding van een functie na aftreden met de burgemeester.”

Fraude

Ook mogen geschenken (waarde hooguit € 50 euro) volgens de verordening nooit op een huisadres worden bezorgd en men mag niet kosten declareren die al door anderen zijn betaald. “Dat zou gewoon fraude zijn”, constateerde Bulsing. Ook Martin Kortekaas van GroenLinks had wel wat opmerkingen over de integriteit. Hij vond dat alle geschenken, net als nevenfuncties, in een register moeten worden genoemd. Maar ja, bij wie is bijvoorbeeld een fles wijn gekocht. Die kan bij de ene leverancier meer en bij de andere minder dan € 50 kosten. Eenhoorn vond alle suggesties er toe doen en nam het stuk terug. “Er blijkt uit dat integriteit zeer serieus wordt genomen. Als bestuurders hebben wij een voorbeeldfunctie. Het kan niet zo zijn dat wij maart wat sjoemelen op dat punt. En wet is wet. Dat heb ik trouwens ook wel eens tegen de burgemeester van Amsterdam gezegd…” Waarmee hij een kwinkslag in de richting van Femke Halsema maakte die heeft gezegd het boerkaverbod niet te zullen handhaven als dat in een wet komt.

De wethouder in een vorig college die seksueel getinte teksten naar een minderjarig meisje stuurde en daarom plotseling moest aftreden, vond hij niet handelen in strijd met de integriteitscode, zoals Kortekaas vermoedde, maar wel amoreel. Intussen zei hij wat integriteit betreft zijn handen in het vuur te steken voor zijn college.

Ga terug