Blog

Mondeling=schriftelijk

Gepubliceerd:
Laatste update:

Auteur: Johan Bos, AmstelveenBlog

Democratie, vooral lokaal, is goeddeels theater. Eenmaal per maand komt de gemeenteraad, voorafgaande door drie raadscommissies, rond de piste bij elkaar om een voorstelling te geven. In die commissies kunnen leden ervan mondelinge vragen stellen aan wethouders, maar ook die zijn van te voren schriftelijk al ingediend, zodat ambtenaren ze van een antwoord kunnen voorzien dat door de betrokken wethouder wordt voorgelezen.

Voor de coalitiepartijen komt ook zo’n antwoord natuurlijk niet onverwacht, want die hebben nu eenmaal een ‘eigen’ wethouder, die met de vragenstellers – zeker als het om heikele punten gaat – van tevoren al heeft overlegd. Los daarvan kan een fractie van een partij ook schriftelijke vragen aan B&W stellen. Maar het verschil is voor de gemiddelde burger flinterdun. Mondeling is ook schriftelijk.

Opvatting

Inwoners die van plan zijn de openbare vergaderingen van de gemeenteraad en zijn commissies te bezoeken, moeten er wel rekening mee houden dat zij daar getuige zijn van een spelletje. De besluiten vallen goeddeels in achterkamers, al willen wie geloven in democratie dat niet zien.

GroenLinks-raadslid Stieneke Kruijer viel tijdens een jongste raadscommissie over de ellenlange inleidingen die de meeste fracties, voorafgaande aan soms een veelheid van vragen, er op na hielden. Uit die inleidingen bleek al hun politieke opvatting.

Regels

Het is in strijd met de regels, die de gemeenteraad zelf heeft vastgesteld, vond Kruijer. Volgens haar was de rondvraag op de agenda alleen bedoeld voor korte mondelinge vragen en niet ingewikkelde uiteenzettingen. Misschien heeft zij gelijk. Maar het blijft een spel. Nu nog even de antwoorden op de vragen ook schriftelijk en het theater is weer wat men ervan mag verwachten.

Ga terug