Blog

Weblog: "Ik ben Jacqueline Solleveld"

Gepubliceerd:
Laatste update:

Auteur: Gemeente

De op 21 maart 2018 nieuw gekozen raadsleden stellen zich in een persoonlijk weblog voor. Lees deze week het weblog van bbA-raadslid Jacqueline Solleveld.

Ik ben Jacqueline Solleveld, vanaf maart 2017 burgerraadslid - en sinds maart 2018 raadslid voor Burgerbelangen Amstelveen (bbA).  

Begin tachtigerjaren zijn mijn man en ik naar Amstelveen verhuisd.  Een fijne gemeente waar het prettig wonen en werken is. Onze zoon en dochter zijn hier geboren en in Elsrijk opgegroeid. Na een aantal jaar weg te zijn geweest, wonen mijn man en ik sinds 4 jaar weer in Amstelveen. Onze kinderen zijn na hun middelbare schooltijd uitgevlogen en werken en wonen niet meer in Amstelveen.  We zijn inmiddels twee lieve schoonkinderen en twee kleinkinderen rijker, waar we erg blij mee zijn.

Naast raadslid werk ik als adviseur/programmamanager verpleeghuiszorg bij Zorginstituut Nederland. De verpleeghuissector is volop in beweging. In deze functie draag ik bij aan het transparant maken van de kwaliteit van de zorg zodat de burger weet wat hij/zij kan verwachten en keuzes kan maken. Ik heb veel contact met belangenorganisaties van patiënten, zorgaanbieders, zorgprofessionals en  Zorgverzekeraars Nederland/zorgkantoren, die met elkaar hard werken aan de implementatie en doorontwikkeling van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Met als doel: bevorderen van persoonsgerichte zorg voor  bewoners  van verpleeghuizen. Ook met partijen zoals het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd belangrijke partijen heb ik in dat kader regelmatig overleg.

Maatschappelijk betrokken

Naast mijn gezin en mijn werk heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan. Zo heb ik meegewerkt aan communicatie en fondsenwerving voor de War Trauma Foundation en ben ik met veel plezier bestuurder geweest bij de Roelof Venemaschool en later bestuurslid/lid RvT van de Muziek-& Dansschool Amstelveen, nu onderdeel van Platform C.

Tijdens de PAO Filantropische Studies die ik volgde aan de VU, ben ik door professor Theo Schuijt als adviseur betrokken bij de oprichting van het Amstelveenfonds. Een (privaat) lokaal fonds van en voor inwoners van Amstelveen, dat fondsen werft voor lokale initiatieven. In september 2018 heb ik na ruim 8 jaar bestuurder/voorzitter te zijn geweest het voorzittersstokje overgedragen.

Burgerbelangen Amstelveen

Vanaf eind 2016 ben ik betrokken bij bbA. Het was mijn bedoeling om eerst een tijdje te verkennen en mee te denken, maar binnen een half jaar werd ik geïnstalleerd als burgerraadslid en actief in de lokale politiek. Tot nu toe heb ik er geen spijt van.

Ik was verbaasd over het grote aantal stemmen dat ik kreeg tijdens de verkiezingen en vind het eervol om me als raadslid in te mogen zetten voor deze kiezers en andere inwoners. Ruimte-Wonen- Natuur (RWN) is mijn portefeuille. Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen aan een veilige inclusieve stad waar iedereen kan meedoen.

We hebben een leuk en gebalanceerd bbA-team. Met elkaar gaan we de komende periode als oppositiepartij dat doen wat goed is voor de bewoners en ondernemers van onze stad. Wat goed en nodig is, dat bepaalt u. Daarom ga ik graag in gesprek met bewoners en ondernemers.  Als we elkaar nog niet gesproken hebben, mail dan gerust als u vragen en/of suggesties  heeft die vallen onder  ruimte-wonen-natuur, via j.solleveld.olthof@amstelveen.nl    

Tot ziens.

Contact
j.solleveld.olthof@amstelveen.nl

Ga terug