Gemeente

Gemeenteraad besluit o.a. over Student Experience International Uilenstede, Academic Hotel

Gepubliceerd:
Laatste update:

Auteur: Gemeente

Woensdag 12 december 2018 vergaderde de gemeenteraad onder andere over een hoogwaardig, duurzaam studentenhotel van 500 appartementen, invoering van betaald parkeren, het bestemmingsplan Wester-Amstel 2018, afvalscheiding op basisscholen, inclusief werkgeverschap, ondermijning en de toekomst van RTV Amstelveen.

Wonen: Uilenstede en Biesbosch

De raad heeft de startnotitie Student Experience International Uilenstede, Academic Hotel vastgesteld. Deze notitie gaat over de bouw van een hoogwaardig, duurzaam studentenhotel van 500 appartementen. Zo komt er meer betaalbare huisvesting in Amstelveen.

Daarnaast heeft de raad ingestemd met de startnotitie Biesbosch 225. Het gaat om een plan voor de sloop van het bestaande kantoorpand  aan de Biesbosch 225 en de nieuwbouw van een appartementengebouw van 18 verdiepingen met in totaal 276 woningen voor het middensegment.

Invoeren betaald parkeren

De gemeenteraad heeft besloten dat vanaf 2019 betaald parkeren gefaseerd wordt ingevoerd in delen van Amstelveen. Het gaat om Elsrijk Zuid-West (Troelstralaan e.o.), Keizer Karelpark Oost (Ouderkerkerlaan e.o.), Uilenstede, Elsrijk Noord-West (Kruiskerk e.o.), Kostverlorenhof, Bankrashof en Elsrijk Noord (Rembrandtweg – Van Heuven Goedhartlaan). 

Bestemmingsplan Wester-Amstel 2018

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Wester-Amstel 2018 vastgesteld. Dit bestemmingsplan gaat over het Amstelveense buitengebied ten noorden van de A9 tussen de oostzijde van de stad en de Amstel. Het bestemmingsplan is onder andere aangepast aan het eerder door de raad vastgestelde beeldkwaliteitsplan Amsteldijk. Ook zijn enkele veranderingen doorgevoerd naar aanleiding van ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan.

Afval scheiden op scholen

De raad wil dat een pilot wordt gedaan voor het scheiden van afval op basisscholen. De bedoeling is dat basisscholen voor de afvalinzameling niet meer worden aangemerkt als bedrijven, dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor het ophalen van afval en de gemeente scholen waar mogelijk helpt om het afval gescheiden aan te bieden.

Inclusief werkgeverschap

De gemeenteraad wil dat wordt ingezet op inclusief werkgeverschap: het in dienst nemen en houden van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking. Met een motie is het college van B&W gevraagd om onder andere werkgevers te faciliteren om hun ervaringen met inclusief werkgeverschap met andere werkgevers te delen, om een blijk van waardering voor inclusieve werkgevers in Amstelveen te ontwikkelen en uit te reiken en om een jaarlijks evenement voor werkgevers te organiseren.

Ondermijning

Met een motie heeft de raad het college gevraagd om met een voorstel te komen om ondermijning door georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. In het voorstel wil de raad een aantal aspecten terugzien. Het gaat om het vergroten van het bewustzijn van inwoners, politieke ambtsdragers en ambtelijke organisatie over wat ondermijning is en welke rol gespeeld kan worden om ondermijning aan te pakken. De raad wil ook dat de gemeente samen met Amsterdam en de regio een Top 100 aanpak ontwikkelt tegen ondermijning.

RTV Amstelveen

De raad heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om met een voorstel te komen voor de toekomst van de lokale publieke omroep, waarbij samenwerking tussen RTVA en NH Media het uitgangspunt is. Lees er meer over in het artikel ‘Gemeenteraad wil samenwerking RTV Amstelveen en NH’.

Ga terug