B&W tegen groei overlast Schiphol

Gepubliceerd:
Laatste update:

Auteur: Johan Bos/AmstelveenBlog

Helemaal tegen groei van Schiphol zijn B&W niet, maar en mag geen extra luchtvervuiling en geluidsoverlast uit voortkomen. En de nachtvluchten moeten wat het college betreft minder worden. Dat antwoord het op schriftelijke vragen van GroenLinks.

\B&W willen wel dat het gebruik van vier banen tegelijk beperkt blijft tot momenten waarop het echt niet anders kan. Op pieken is dat nu 40 vluchten per dag en dat moet zo blijven, vindt het college. In een recente (concept) milieueffectrapportage (MER) werd gesteld dat Schiphol kan groeien tot 540.000 vliegbewegingen met jaar, dat is veertigduizend meer dan de eerder afgesproken 500.000. waaraan de lichthaven nu al toe is. Alleen de beperkende regelgeving voor dat vier-banen gebruik zouden die groei verhinderen.


GroenLinks heeft al eerder laten weten dat Schiphol van de partij niet verder mag groeien. Maar B&W zeggen in de antwoorden op de recente vragen dat zij – in lijn met hun collegeprogramma – zich aansluiten bij de opvatting van de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS). Dat orgaan vindt dat er op dit moment nog niet kan worden besloten over de groei na 2020.

Overigens heeft ook de grootste fractie in de gemeenteraad, de VVD, zich opgewonden over het toenemende aantal nachtvluchten. Dat zijn er nu 32.000 en GroenLinks vindt dat maar niks. Overigens willen ook andere gemeenten rond Schiphol beperking, zeker in wat ‘de randen van de nacht’ heet. Het college wil daar onderzoek over.

Buitenveldertbaan

Met GroenLinks zijn B&W het eens dat gebruik van de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan, waarvan Amstelveners hinder ondervinden, niet verder mag toenemen, zoals gepland door Schiphol.

Het college vindt ook dat Schiphol niet naar zich toe moet rekenen. De berekeningen door de luchthaven geven ook volgens GroenLinks geen juiste indicatie van overlast door geluid en slechte lucht. Volgens B&W moet de rekenmethode worden verbeterd door meer de beleving van de overlast te laten spreken.

Ga terug