Waar gaan de artikelen over?

Het klimaat op aarde is sterk aan het veranderen. De gemiddelde temperatuur op aarde is de afgelopen 100 jaar gestegen. Dit komt doordat er steeds meer broeikasgassen in de lucht komen. Het broeikasgas CO2 draagt het meest bij aan de temperatuurstijging. Naast stijgende temperaturen zijn ook extreme hoeveelheden neerslag, een verandering in windstromen en zeespiegelstijging directe gevolgen van klimaatverandering.

De luchtkwaliteit is in de achterliggende jaren in Nederland verbeterd. Onder meer door schoner rijden. Maar hoe is dat in Amstelveen? Volgens bekende resultaten van metingen ligt de luchtkwaliteit onder de Europese grenswaarde.

Volgende dossier: Artikelen over Duurzaam reizen

Artikelen over Klimaat, Lucht en Water

Voorlopige raming van broeikasgas uitstoot in 2030

De Nederlandse uitstoot van broeikasgassen ligt in 2030 naar verwachting 39 tot 50 % lager dan in peiljaar 1990. Dat...

Waterkwaliteit van ruim 1600 kleine wateren

Deelnemers van het project 'Nomineer je sloot' krijgen vandaag een terugkoppeling over de kwaliteit van de sloten en...

Ambitie wind op zee : 70 gigawatt in 2050

Vandaag maakt het kabinet plannen bekend voor de verdere groei van windenergie op zee tot 2050. Hierbij wordt uitgega...

Schonere lucht, minder fosfaatuitstoot en meer hernieuwbare energie in Noord-Holland

In 2021 verbeterde de luchtkwaliteit van Noord-Holland, daalde de fosfaatuitstoot en is meer hernieuwbare energie opg...

Huidige droogte heeft minder impact dan in 2018

Dat het droog is in Nederland weten we. Dat de planten daar last van hebben ook. Maar in welke mate en waar precies i...

Luchtkwaliteit in Noord-Holland wordt steeds beter

In de Haarlemmermeer, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de IJmond is in 2021 op alle meetlocatie...

Kwaliteit milieu en leefomgeving staat sterk onder druk in Nederland

Het milieu en de leefomgeving in Nederland zijn in slechte staat. De kwaliteit van de bodem, het water en de lucht di...

Rapport RIVM naar gezondheidseffecten ultrafijnstof rond Schiphol

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft maandag 20 juni de resultaten bekendgemaakt van een on...

Natuur&Milieu over nieuw Regeerakkoord

Het langverwachte regeerakkoord is bekend. Natuur & Milieu is blij dat het nieuwe kabinet klimaat benoemt tot één van...

Geen berichten meer gevonden.

No more pages to load