Eindelijk aandacht voor goede thuishulp!

Gepubliceerd:
Laatste update:

Auteur: Ben Westendorp
Stuur een mail

Vorige maand heeft Actief voor Amstelveen aan de bel getrokken over de penibele situatie van de huishoudelijke hulp in Amstelveen. Jacqueline Höcker vroeg daarvoor speciale aandacht van wethouder Marijn van Ballegoijen in een openbare commissievergadering.

Waar ging het over?
Via Facebook, telefoontjes, maar ook persoonlijke gesprekken bleek dat er erg veel klachten waren en zijn over de thuishulp die mensen via de gemeente krijgen. In sommige gevallen komt de thuishulp gewoon niet, afspraken worden niet nagekomen, mensen mogen niet zelf nadenken over wat wel of niet nodig is en nog veel meer. En met klachten daarover werd weinig tot niets gedaan door de thuishulp aanbieder. Ook de gemeente reageerde niet of niet op tijd op die klachten. Het gedrag van gemeente en thuishulp aanbieders leek soms op het afschuiven van verantwoordelijkheid.
Onze raadsleden Jacqueline Höcker en Tim Lechner hebben - na de commissie vergadering – in een apart gesprek samen met de wethouder nog eens de puntjes op de i gezet.

Wat is het resultaat?
In 2018 zijn er meer dan 100 klachten over thuishulp binnengekomen, zowel bij de thuishulporganisaties als bij de gemeente. Een ongehoord hoog percentage. Of elke klacht terecht is, is afhankelijk van de situatie en de omstandigheden. Maar elke klacht dient wel serieus te worden genomen en op korte termijn te worden behandeld. Zoals gezegd, schortte het daaraan helaas ook, zowel bij de thuishulporganisaties als bij de gemeente.
De thuishulporganisaties en de gemeente hebben deze problematiek onderkend en beterschap beloofd. Afgesproken is dat klachten onmiddellijk in behandeling worden genomen en direct worden aangepakt. De gemeente gaat dat specifiek monitoren.
Maar dat niet alleen. Een groot deel van de problemen worden - zoals overal in het land – veroorzaakt door slechte afspraken met de thuishulporganisaties over de kwaliteit die geleverd moet worden. Ook wordt er onvoldoende op toegezien dat de thuishulpen – gelet op de soms kwetsbare thuishulpbehoevenden – goed kunnen communiceren met de cliënten en voldoende sociale vaardigheden bezitten. Actief voor Amstelveen wil dat er meer training en screening komt voor de thuishulpen.

Wethouder Marijn van Ballegoijen heeft toegezegd, dat al deze punten specifiek aan de orde komen bij het opstellen van een nieuw WMO beleid volgend jaar. U mag van ons aannemen dat wij daarop goed zullen letten om de situatie in de thuishulp daadwerkelijk te verbeteren.

Foto; Amstelveenweb.com

Ga terug