GroenLinks stelt vragen over borden voor fietsers en voetgangers

Gepubliceerd:
Laatste update:

Auteur: GroenLinks Amstelveen

Op 29 januari 2019 heeft GroenLinks in de commissievergadering gevraagd om betere informatie voor fietsers en voetgangers bij de grootschalige projecten die op dit moment worden uitgevoerd in Amstelveen. Dit naar aanleiding van diverse klachten die zijn binnengekomen bij de fractie over het niet tijdig communiceren voor het verwijderen van twee fietsenstallingen en de onoverzichtelijke oversteekplaats voor voetgangers aan de Zonnestein.  

De komende jaren zal Amstelveen in de steigers staan, dit vanwege de verbreding van de A9 en door de inpassing van de toekomstige Amstelveenlijn. De fractie van GroenLinks Amstelveen heeft geconstateerd dat er een overmaat aan borden is neergezet om automobilisten op de Beneluxlaan te wijzen op de wegwerkzaamheden. Dit terwijl het verwijderen van twee fietsenstallingen aan de Zonnestein maar enkele dagen van tevoren is gecommuniceerd richting de inwoners. Ook zijn diverse klachten binnengekomen over de onoverzichtelijke oversteekplaats aan de Zonnestein. GroenLinks raadslid Cheimaa Aouni “Wij zijn verbaasd over het feit dat goede voorzieningen zijn getroffen voor het omleiden van de auto’s, maar te laat wordt gecommuniceerd over de voorzieningen voor de voetgangers en de fietsers”.

De grootste oppositiepartij heeft daarom mondelinge vragen gesteld aan de wethouder met als doel de communicatie richting fietsers en voetgangers te verbeteren.

De wethouder gaf aan dat in de nieuwbrief is aangegeven dat de fietsenstallingen verwijderd zouden worden. Bij Zonnestein is te laat gecommuniceerd, pas vier dagen van tevoren is een bord opgehangen, door een fout van de aannemer. In het vervolg zal de termijn van drie weken gehanteerd worden, verzekerde de wethouder.

GroenLinks roept inwoners op om klachten over communicatie te melden bij de fractie, zodat deze aangekaart kunnen worden.

Ga terug