Ieders waarde

Gepubliceerd:
Laatste update:

Auteur: Conchita Willems

“Hoe ging het met de bewoners?” vroeg ik hem. Kees was met het vriendengroepje zaterdagochtend op bezoek geweest bij bewoners van zorghuis Vreugdehof. Op de gesloten afdeling bekende Nederlandse liedjes zingen met elkaar. Extra taak van Kees was een inspiratie-verhaaltje:

Een bekende spreker begon zijn lezing met het tonen van een 20 eurobiljet. Hij vroeg aan de mensen: "Wie wil dit biljet hebben?” De handen gingen omhoog en de mensen begonnen te glimlachen, een beetje geamuseerd bij deze vreemde aanbieding. Heel ernstig sprak hij: ,,Ik zal het biljet aan iemand van u geven” en keek de zaal aan. “Maar eerst, laat me dit doen.” Hij begon met het verkreukelen van het eurobiljet. Hij vroeg toen aan het verbijsterde publiek: "Wie wil het nog steeds hebben?” De handen gingen weer omhoog. "Nou," vervolgde hij, "Wat als ik dit doe?” En hij liet het op de grond vallen en begon het met zijn schoen nog meer te verkreukelen. Hij pakte het op, totaal verkreukeld en vies. "Wie wil het nu nog?” Nog steeds gingen de handen omhoog. Nu zei hij: "Mijn vrienden, jullie hebben allemaal een zeer waardevolle les geleerd. Het maakt niet uit wat ik met het geld heb gedaan, je wilde het nog steeds omdat het niet in waarde is gedaald. Het is nog steeds 20 euro waard.” "We worden in ons leven ook wel eens verfrommeld, dat men ons laat vallen of dat we worden besmeurd door omstandigheden die op onze weg komen, of door beslissingen die we nemen. Op die momenten kunnen we het gevoel hebben dat we waardeloos zijn. Besef: wat er ook gebeurd is, of wat er ook gebeurt: Je zult nooit je waarde verliezen. Jij bent bijzonder – vergeet het nooit!”

De 20 bewoners zongen uit volle borst mee en uit de reacties tijdens en na afloop van het verhaal bleek dat sommigen de inhoud en diepere achtergrond goed hadden begrepen. Na het kopje koffie, nog wat ongedwongen van hart tot hart praten samen. Met een schittering in ieders ogen, dat wel. Goede momenten worden zo bijzondere herinneringen. Waardevol, in ieders eigen waarde. Het groepje vrienden ging einde ochtend voldaan door de wandelgang van Vreugdehof heen huiswaarts. Top dat niet óver mensen praten, maar mét mensen praten, zo blij maakt!

Ga terug