Journalistiek volgens politiek alleen TV

Gepubliceerd:
Laatste update:

Auteur: Johan Bos/AmstelveenBlog

Zoals viel te verwachten ging het mediadebat in de raadscommissie Burgers en Samenleving voornamelijk televisie. De lokale politiek is voorstander van samenwerking tussen RTVA en NH-media (RTV Noord-Holland). De door de lokale zender voorgestelde coöperatie met het Amstelveens Nieuwsblad, onder de noemer Amstelnieuws, komt kennelijk op de tweede plaats. De SP voerde als bezwaar daartegen aan dat RTV Amstelveen dan samenwerkt met een commerciële partner, waarin de VVD overigens geen overwegend bezwaar ziet. De politiek omarmt voorts gedachte van een lokaal mediafonds, waaruit projectmatig journalistieke producties worden betaald.

Het zou gaan over het lokale journalistieke landschap, maar dat bestaat volgens politici – zoals ook uit alle vorige discussies in de politieke arena bleek – voornamelijk uit lokale omroep, al kon men om het Amstelveens Nieuwsblad niet heen.

Nieuwe stijl

Voorzitter Henk Bleekemolen van RTVA – die overigens die functie ook heeft bij de lokale PvdA en het wijkplatform Groenelaan – wees als inspreker nog eens op het door zijn lokale omroep ingediende plan voor een concept ‘nieuwe stijl’. Daarbij speelt overigens het Amstelveens Nieuwsblad een grote rol, hoewel ook meer samenwerking met RTV Noord-Holland, de provinciale omroep, wordt toegejuicht. “Wij willen een platform zijn en faciliterend optreden”, zei Bleekemolen, die dacht een subsidie van drie of vier ton per jaar nodig te hebben. “In het verleden leken bij RTVA altijd financiën de hoofdrol te spelen, maar wij willen dat journalistiek die is.”

Kwetsbaar

Volgens voorzitter Anne-Mieke van der Vet van de, altijd geheim vergaderende. mediagroep uit de gemeenteraad is de onafhankelijke journalistiek kwetsbaar geworden doordat mensen verwachten alle berichtgeving gratis te krijgen. Zij constateerde dat RTVA met een gemiddeld rapportcijfer van 5,8 bij kijkers niet echt hoog in waardering scoort. Van der Vet maakte wel een onderscheid tussen onafhankelijke journalistiek en de gemeentelijke communicatie afdeling die – altijd zo rooskleurig mogelijk – burgers over het doen en laten van de gemeente informeert.

In samenwerking van media zag zij zowel voor als nadelen. Wat scoops betreft, blijft men elkaars concurrenten. Zij vond dat de gemeenteraad duidelijk de kaders moet aangeven voor het subsidiëren van onafhankelijke journalistiek. Er komt, zei mediawethouder Rob Ellermeijer, een voorstel van B&W, mede gevoed door de discussie in de gemeenteraad.

Valkuilen

Overigens zag Van der Vet wel, wat zij noemde ‘valkuilen’ bij samenwerking met NH-media. “Wordt RTVA dan niet door RTV Noord-Holland ondergesneeuwd?”, vroeg zij. GroenLinks pleitte bij monde van raadslid Ilika Polderman vooral voor de onafhankelijkheid van de journalistiek en constateerde dat diverse media in Amstelveen in directe verbinding staan met politieke partijen. En het Amstelveens Nieuwsblad is afhankelijk van adverteerders. De fractie stelde voor als gemeente minder te gaan adverteren in het plaatselijke huis-aan-huis blad. Burgerbelangen Amstelveen (bbA), waarvan voormalig voorzitter van RTVA Pieter Monkelbaan tot een andere raadscommissie behoort, pleitte bij monde van raadslid Ewa Petiet voor ‘door ontwikkelen’ van de lokale omroep en zag het te stichten Mediafonds als een middel om de kwaliteit van de journalistiek te verbeteren.

VVD-zaak

Op verbetering van die kwaliteit hamerde trouwens de ene na de andere fractie, met goede verslaggeving over de lokale politiek. Maar er mogen dan geen financiële problemen voor de journalistiek bestaan, bedacht Dick Loos van de PvdA.

Aan het debat ten grondslag lag een rapport van bureau Van de Bunt, waarvan SP-raadslid

Marina Casadei naar ze zei niet onder de indruk was, vooral omdat daarin de media elk hun eigen verhaal vertelden. Zij constateerde dat het blad Amstelveenz een – weliswaar aandoenlijke – VVD-aangelegenheid is, met de voorzitter van de lokale afdeling van die partij als aandeelhouder. Ook de samenwerking van RTVA met de krant zal de SP niet toejuichen, omdat het met een commerciële partner is. Haar voorkeur ging dus uit naar die met NH-media en een stimuleringsfonds volgens Leids model, in het bestuur waarvan onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten participeert.  “Het ontbreekt ons op dit moment aan onderzoeksjournalistiek”, zei ze. En in de nieuwe opzet mag niet weer het ‘old boys network’ wat haar betreft zijn slag slaan.

Portemonnee trekken

Volgens het CDA moet er voor een goed journalistiek product meer geld op tafel komen. “Voor welke optie ook wordt gekozen, de portemonnee zal moeten worden getrokken”, zei raadslid Van Engelen, die overigens vond dat men bij RTVA teveel ‘Hilversumpje’ wil spelen. Dat slaat mogelijk vooral op de radiotak, een evidente hobbyzender van de presentatoren, van voornamelijk muziek. Programmatisch en bestuurlijk besteedt RTVA weinig aandacht aan radio en in het debat van woensdagavond werd dat medium alleen door Jacqueline Höcker van Actief voor Amstelveen (AVA) even genoemd. Zij dacht dat radio verdwijnt bij RTVA, wat later door Bleekemolen werd tegengesproken. Die divisie kan trouwens wettelijk niet worden opgeheven.

Efficiency

De VVD vond het hoog tijd voor een fusie. Remco Snoek van die fractie dacht dat die vooral de efficiency ten goede komt en dat onafhankelijke journalistiek geworteld moet zijn in de samenleving. RTV Noord-Holland heeft op tal van punten al afdelingen en dat is volgens Snoek te mooi om daar geen gebruik van te maken. Hij dacht daarbij aan bestuurlijke en organisatorische aspecten. Het commerciële karakter van het Nieuwsblad zou volgens hem geen blokkade moeten vormen.

Voor de vergadering had ook Frans Huissen namens talkshow BV Amstelveen ingesproken. Hij presenteert die samen met stadsdichter Matthijs den Hollander, was in verkiezingstijd de kandidaat-wethouder voor GroenLinks en is in het dagelijks leven directeur van de Vrijwilligerscentrale Amstelland. Die talkshow wordt ook uitgezonden via RTVA. Hij juichte een lokaal mediafonds toe, pleitte voor een podium als De Balie in Amsterdam en dacht ongeveer € 2500 nodig te hebben per editie van zijn show. Overigens wijdde geen van de fracties een woord aan zijn talkshow of één van de andere media in Amstelveen.

Ga terug