Paul Hille: Evolutie van Vogels


-
Locatie: Ontmoetingscentrum de Meent, Orion 3,

In deze lezing gaat Paul Hille in op de oorsprong en evolutie van vogels.
Het vliegen ontstond al bij de insecten in het Paleozoïcum.
Over het ontstaan van vogels waren recent nog veel vraagtekens. Inmiddels zijn de bewijzen gevonden van gevederde dinosauriërs.
Hoe hieruit mogelijk de vogels evolueerden wordt besproken in deze lezing.
Een diversiteit aan uitgestorven vogels uit verschillende perioden zal besproken worden evenals de evolutie van deze dieren en hun veren en hoe het vliegen eigenlijk werkt.
Paul zal een aantal vogelfossielen (botjes, veren, pootafdrukken) meenemen ter illustratie. 


Door: Ontmoetingscentrum de Meent

Ga terug