ProDemos verkiezingsspecial in MOC Buurtkamer KKP

Gepubliceerd:
Laatste update:

Auteur: Elwin Lindeman
Stuur een mail

Op donderdag 14 maart 2018 organiseert MOC Buurtkamer KKP een speciaal voor bewoners van Keizer Karelpark in Amstelveen. Het is een informatiebijeenkomst over de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 20 maart.

Om 19.30 uur worden geïnteresseerden gevraagd om mee te doen met een leuk en laagdrempelig programma over de rol van de Provincie en Waterschappen van een politieke partij.

De verkiezingsspecial is ontwikkeld door ProDemos, dat zich richt op politieke participatie door burgers. MOC Buurtkamer KKP en ProDemos vinden het belangrijk dat alle mensen die de politiek misschien niet op de voet volgen, maar er wel iets meer over willen weten, op een toegankelijke manier geïnformeerd worden. Met de bijeenkomst willen we hen stimuleren om gebruik te maken van hun stemrecht.

De Buurtkamer heeft raadsleden, wethouders, Statenleden en leden van de algemeen besturen uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en om te debatteren.

Ga terug