Raad voor studentenhotel, GroenLinks/SP tegen

Gepubliceerd:
Laatste update:

Auteur: Johan Bos/AmstelveenBlog

Met GroenLinks en de SP tegen, is de gemeenteraad woensdag akkoord gegaan met de bouw van een zogenoemd studentenhotel in Kronenburg, grenzend aan Uilenstede. Er komen 500 kamers van 21 vierkante meter á € 700 per maand. GroenLinks-raadslid Lennart de Looze zag helemaal niets in het bouwwerk op de plek van het voormalige belastingkantoor.  Het voorstel van B&W heeft volgens hem niets met studenten te maken, omdat die een dergelijk hoog bedrag niet kunnen betalen.

Alle tegen de plannen ingediende bezwaren van burgers zijn overigens terzijde gelegd. Aan het Student Experience International Uilenstede Academic Hotel verbindt de gemeente geen enkele voorwaarde, klaagde De Looze. Niemand controleert volgens hem of er ook werkelijk studenten in komen en er gaat weer een plek verloren voor Amstelveense jongeren die een woning zoeken. “Wij willen woningen, geen hotels”, zei De Looze. Overigens mogen in Kronenburg blijkbaar wel hotels, maar geen woningen worden gebouwd, wegens regelgeving van het Rijk rond Schiphol. Maar die kan veranderen, zei Looze. “Waarom zouden wij grond uitgeven voor wat wij niet willen?” vroeg hij.

Blij

Maar PvdA-raadslid Arnout van den Bosch zei blij te zijn met het plan, al had hij liever studentenkamers bij Uilenstede gezien. “Dit is een signaal in de richting van het ministerie, al is dat signaal niet helemaal perfect”, zei hij. Van de Bosch denkt dat het nieuwe bouwwerk, waarvoor de gemeenteraad akkoord ging met een startnotitie, een rol kan spelen in de uitwisseling van studenten en de huisvesting van promovendi.

VVD-raadslid Gerritsen zei een bouwplannen een ‘goede oplossing’ te vinden en een vliegwiel voor verdere ontwikkeling van Uilenstede. Hij betreurde wel dat er waarschijnlijk geen Amstelveense jongeren in komen, maar drong er bij wethouder Floor Gordon op aan in gesprek te gaan met de eigenaar van het te bouwen hotel om voorrang voor plaatselijke studenten te verkrijgen.

Wachtlijst

Dat volgens Pier Rienks van het CDA aan de Boelelaan voor een dergelijk project wachtlijsten bestaan (“dit is een druppel op een gloeiende plaat”) komt volgens De Looze door grotere vraag dan aanbod op de studentenmarkt. Coalitiepartij D66 sloot zich bij monde van raadslid Schilder aan bij coalitiepartnet PvdA. Een wethouder Gordon van D66 benadrukte moet weer eens het internationale karakter van Amstelveen dat naar haar mening gekoesterd moet worden. Zij vond de komst van het hotel een ‘mooie ontwikkeling’. Maar De Looze vond de verdediging van het project onzin. “Wij zouden de schaarse gronden in Amstelveen niet voor zoiets moeten gebruiken.”

Het plangebied wordt begrensd door de laan Uilenstede aan de noordzijde, en oosten aan de Laan van Kronenburg, te zuiden aan de Prof. E.M. Meijerslaan en aan de westzijde aan het parkje Kronenburg. Aan de andere kant van de laan Uilenstede ligt studentencampus.

Ga terug