Raadslid/VVE-bestuurder buiten afvalstrijd

Gepubliceerd:
Laatste update:

Hoewel fractievoorzitter Ruud Kootker ook VVE-bestuurder van een der complexen met appartementen rond het Stadsplein is, zwijgt in de gemeenteraad Burgerbelangen Amstelveen (bbA) consequent over het daar ontstane afvalconflict met de gemeente. Drie besturen van Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) hebben gezamenlijk geklaagd over de afstand die de bewoners van de flats met hun huisvuil moeten afleggen om bij een voor hen bestemde ondergrondse container te komen.

Zij prefereren gebruik te mogen maken van bedrijfscontainers en – als dat dat volgens de gemeente net kan – plaatsing van een extra containers bij de ingang van de parkeergarage op het plein. Volgens de gemeente is dat laatste niet mogelijk wegens ondergrondse kabels, maar de omwonenden, die onder meer jet kadaster raadpleegden, spreken dat tegen. Wethouder Floor Gordon heeft zich met de kwestie bemoeid, maar ook dat leidde volgens de bewoners niet tot een oplossing.

Kootker is behalve raadslid ook bestuurder van de VVE Oostwand, de flats boven restaurant Day, bij de fontein. Het is mogelijk dat hij persoonlijk in politieke zin buiten het geschil wil blijven, om belangenverstrengeling te vermijden. Maar zijn fractie zou, goed geïnformeerd, voor de belangen van burgers op kunnen komen, zoals de naam van de lokale partij doet vermoeden. “Wij verwachtten van hem dat hij als raadslid voor de belangen van de Stadspleinbewoners zou opkomen tegenover onwillige ambtenaren en een wethouder Gordon die alleen maar mooi weer kwam spelen”, verzucht een bestuurder van de VVE Rembrandthof (boven BLVD).

Ketelmuziek

Zelf zegt de zich politiek afzijdig houdende Kootker erover: “ik en de andere bbA fractieleden weten dat ervintensief overleg gaande is tussen bewoners en ambtenaren en met die wetenschap  vinden wij “not done” daar met vragen en aanmerkingen tussendoor te fietsen. Tactisch vinden wij het in dit geval beter op de achtergrond mee te kijken of het overleg zodanig verloopt, dat de bewoners daarmee tevreden worden gesteld. Dat levert meestal meer resultaat dan luidruchtige ketelmuziek.”

Hij ziet inderdaad het probleem van de persoonlijke belangenverstrengeling. “Ik heb al in een eerder stadium zowel de burgemeester als wethouder Floor Gordon geïnformeerd dat ik mijzelf met de besluitvorming en discussie over de te grote afstanden naar de containers niet bemoei, juist vanwege mijn bestuurslidmaatschap van de vve.”

Ga terug