Regio breed

Drukte bij Ouderkerkerplas op zonnige Hemelvaartsdag

Het zonnige weer op Hemelvaartsdag zorgde ook bij de Ouderkerkerplas voor drukte. Donderdagavond 21 mei rond...

Nieuwsbrief Aanpak Stikstof provincie Noord-Holland

Het overleg tussen provincies en het Rijk over het teveel aan stikstof op de Natura 2000-gebieden gaat ook in dez...

Parkentocht, beweegbus en advies/cursus online

Wilt u praten met een maatschappelijk werk en/of ouderenadviseur? In verband met Corona zijn onze pr...

Amstelveense scholieren krijgen gratis voucher voor de Cobra zomertentoonstelling

Om ervoor te zorgen dat het Cobra Museum voor Moderne Kunst deze zomer toch nog open kan met een publiekstrek...

Provincie vraagt Noord-Hollanders online te reageren op stikstofaanpak

De provincie Noord-Holland heeft besloten om voorlopig online verder te gaan met de gebiedsgerichte aanpak stikstof.

Duurzaam begint bij meer cohesie

Het is een bekend probleem bij duurzame burgerinitiatieven in een wijk. Een paar enthousiastelingen trekken de kar, m...

Column Conchita Willems: Zien

Het kopje van een vogeltje in de natuur zien we voortdurend bewegen. In vergelijking met onze ogen kunnen de ogen van...

Ondernemers krijgen meer ruimte voor terrassen in Amstelveen

Als alles loopt zoals aangekondigd opent de horeca op 1 juni. Cafés en restaurants mogen dan weer terrassen i...

Tientallen voorstellen gemeenten voor aardgasvrije wijken

Nog eens 71 gemeenten hebben een plan ingediend om met een financiële bijdrage van de rijksoverheid woonwijken aardga...

De afvalketen in coronatijd, herbezinnen en herpakken

De afvalketen heeft de afgelopen jaren een enorme transitieslag gemaakt om van afval naar grondstof te gaan (via de V...

Geen berichten meer gevonden.

No more pages to load