Schilderswijk: sociale controle en verloedering

Gepubliceerd:
Laatste update:

Auteur: AmstelveenBlog

Een buurt met optimale sociale cohesie en een sterke claim van eigenaar Unibail-Rodamco van het nabij gelegen winkelcentrum. Eigenlijk heeft die laatste de eerste versterkt. Dat was de indruk van de schouw van raadsleden, wethouder Herbert Raat, politie en de bewonersclub in de Schildersbuurt.

Van de tien fracties in de Van degemeenteraad, waren overigens alleen VVD, ChristenUnie, Actief voor Amstelveen en GroenLinks vertegenwoordigd. Zij kregen onder meer te horen wat ook tijdens de maandag gehouden bewonersvergadering was gezegd. Die was georganiseerd door stichting Schildersbuurt, opgericht toen Unibail-Rodamco (UR)in 2013 het winkelcentrum wilde uitbreiden een daarvoor een deel van de buurt slopen. De gemeente meldde niets vermoedende bewoners plotseling per brief dat hun huis op de nominatie stond gesloopt te worden, wat tot hevige protesten leidde.

Antikraak

Intussen ging de eigenaar van het winkelcentrum door met aankopen van woningen, zodat hij nu tientallen huurhuizen bezit. De betrokkenen betalen huur aan PropertyView, een dochter van UR. Als de huurders verhuizen komt antikraak beheerder Zwerfkei er in. Voorzitter Sjoerd Koopman van de stichting schat dat nu 30 á 40 onder die organisatie tijdelijk worden verhuurd. Het komt er op neer dan ongeveer 20 á 25 procent van de 240 woningen in de wijk eigendom is van UR. Er zijn ook koopwoningen in particulier bezit. Maar ook daarvan worden sommige weer verhuurd aan derden. Raadslid Hans Bulsing van de VVD liet weten exact te willen weten hoeveel huizen in bezit zijn van UR, hoeveel antikraak woningen en particuliere huur- en koopwoningen er zijn.

Fokker

De ooit voor werknemers van Fokker gebouwde buurt is verloederd,constateert de politie.

Vooral sommige voortuinen geven een desolaat beeld. Hoge begroeiing van sommige andere zou een ideaal mogelijkheid aan inbrekers bieden. Toch komen inbraken er relatief weinig voor, onder meer door de enorme sociale controle en berichtgeving aan het dichtbij gelegen politiebureau.

Begin jaren ‘50 was de bouw van de Schildersbuurt, van vele kanten bereikbaar en met redelijk unieke zichtlijnen, uniek in Nederland. Van Fokker ging de wijk later over in handen van Delta Lloyd en werden veel woningen in feite tijdelijke doorgangshuizen voor expats van onder meer Akzo en Shell.

Jongeren

Op dit moment verlaten veel ouderen de buurt en komen er jonge gezinnen, waarvan de ouders elkaar onder meer ontmoeten bij de scholen van kinderen. “De buurt heeft haar unieke karakter behouden en er is veel saamhorigheid onder de bewoners”, vindt de stichting. Zij rapporteert ook dat UR probeert mensen met woningen aan het Buitenplein naar tijdelijke huizen in de Schildersbuurt te krijgen, maar dat lukt niet. De stichting is opgericht om een vuist te maken tegen de sloopambities van UR en is daarover nog steeds wantrouwig. Leefbaarheid, veiligheid, waardebehoud,  tegengaan van overlast en bewaren van de identiteit van de buurt zin haar doelstellingen.

Hennep

Het is intussen door de zestig jaar oude bomen op de smalle trottoirs vrijwel onmogelijk in de meeste straten met een rolstoel zich voort te bewegen, zonder gebruik te maken van de rijweg. Ook dat viel op tijdens de schouw. Geleidehonden in opleiding (voor blinden) worden dikwijls naar de buurt geleid, omdat daar veel obstakels zijn. Ook zijn er inmiddels diverse woningen tijdelijk gesloten wegens de aanwezigheid erin van hennepplantages. En er wordt geklaagd over ratten en muizen. “Tijdelijke bewoners wegens antikraak doen vaak weinig of niets aan onderhoud. Zij vinden het niet hun pakkie an. En de eigenaar blijkbaar ook niet”, vertelde een buurtbewoner.

Ga terug