Buitengebied Amstel

Buitengebied Amstel is van oudsher een buurt met allure langs de Amstel. De historische buitenplaatsen zijn op natuurlijke wijze aangevuld met agrarische bedrijven en bijzondere woningen, hetgeen aanleiding is geweest tot de aanwijzing beschermd Dorpsgezicht (26 oktober 1990).

Buurt over Ouderkerk heeft een lintbebouwing aan de rivierdijk, met woningen en  horecabedrijven aan de Amstelzijde. De accenten in het landschappelijk gebied rond de Amstel zijn clusterbebouwing, bomen en rietbeplantingen, fraaie tuinen en agrarisch grondgebruik op het bovenland.

Buitengebied Zuid heeft een totale oppervlakte van 1492 hectare, waarvan 1441 land en 52 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 510 adressen per km2. Er wonen 515 huishoudens. Buitengebied Amstel is een wijk in de gemeente Amstelveen.

In het Buitengebied wonen 1235 inwoners verdeeld over:

OnderwerpWaardeType
Aantal inwoners1235Aantal
Gehuwd530Aantal
Gescheiden80Aantal
Leeftijd 0 tot 15190Aantal
Leeftijd 15 tot 25155Aantal
Leeftijd 25 tot 45195Aantal
Leeftijd 45 tot 65425Aantal
Leeftijd 65 en ouder280Aantal
Mannen640Aantal
Ongehuwd565Aantal
Verweduwd70Aantal
Vrouwen595Aantal

Werkzaamheden brug Ouderkerk (N522) later van start

31-10-2018

De vervanging van de brug tussen Ouderkerk en Amstelveen is met een jaar vertraagd. Door de vertraging zal de uitvoering van het werk aan de brug in 2020 samenvallen met het werk aan de A9 bij Amstelveen.

Oorspronkelijk zou de aannemer in mei van dit jaar starten met het werk. Bij de uitwerking van de plannen is echter gebleken dat het ontwerp niet past binnen de vastgestelde ruimtelijke grenzen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), zodat er niet gestart kan worden met de bouw van de brug.

Het werk kan beginnen als de ruimtelijke grenzen zijn aangepast, naar verwachting in mei 2019. De nieuwe bruggen kunnen dan eind 2020 in gebruik genomen worden.  De provincie heeft onderzocht wat de beste en snelste procedure is om de ruimtelijke grenzen aan te passen. Een aanvullend PIP voor de technische ruimtes is hiervoor het meest effectief en efficiënt. Deze procedure neemt ongeveer een half jaar in beslag. De vertraging geeft geen extra risico voor constructieve veiligheid van de brug.

Samenhang met A9

Door de vertraging zal de uitvoering van het werk aan de brug in 2020 samenvallen met het werk aan de A9 bij Amstelveen. 'Gelijktijdige uitvoering van deze projecten is mogelijk omdat de doorstroming op de N522 niet verandert. Tijdens het werk aan de brug Ouderkerk zijn er op alle momenten twee rijstroken beschikbaar. Dit is gelijk aan de huidige situatie, meldt de provincie.

Voorbereidende werkzaamheden

De provincie bekijkt samen met de aannemer welke werkzaamheden ondertussen wel door kunnen gaan. Dit zijn werkzaamheden die onafhankelijk van de vervanging van de brug kunnen worden opgepakt, zoals het aanbrengen van ophoogzand en het uitvoeren van boringen voor het verleggen van kabels en leidingen. De provincie streeft ernaar de overlast van deze werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. De komende weken wordt in beeld gebracht wanneer die werkzaamheden van start kunnen gaan. Zodra deze informatie bekend is communiceert de provincie dat met de omgeving via gebruikelijke kanalen.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden aan de brug Ouderkerk zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/brugouderkerk

 

Parkeervoorzieningen horeca Amstelzijde gereed

10-07-2018

Met het aanleggen van nieuwe toegangswegen naar parkeerterreinen voor horecabezoekers en vergunninghouders in het gebied tussen de Amstelzijde en de Oranjebaan zijn deze werkzaamheden aan de Amstelzijde afgerond. De Amstelzijde is nu ook verkeersveiliger geworden en het aantal parkeerplekken is uitgebreid.

Met de voltooiing van de nieuwe aanrijroute via de Amstelslag naar parkeervoorzieningen aan de achterzijde van de horeca aan de Amstel is de jarenlange ambitie bereikt om meer ruimte te geven aan de kade en de horecaterrassen, de parkeersituatie te verbeteren voor zowel bewoners als bezoekers en de Amstelzijde verkeersveiliger te maken. De werkzaamheden zijn tevens tijdig afgerond vóór de brug over de Amstel wordt vervangen. De doelstelling om de bereikbaarheid van de Amstelzijde te garanderen tijdens de bouw van de brug is daarmee behaald.

Extra parkeergelegenheid met eigen toegang

Dit betekent dat er nu twee nieuwe wegen liggen, met daaraan gekoppeld twee parkeerterreinen voor horecabezoekers en een nieuw parkeerterrein voor vergunninghouders. Ook het parkeerterrein van Restaurant Loetje is nu vanaf deze nieuwe wegen via de achterzijde bereikbaar. Loetje heeft de ingang van haar parkeerterrein via de Amstelzijde inmiddels afgesloten voor het publiek.  Bezoekers kunnen parkeren op de twee betaalde parkeerterreinen. Eén voor kort parkeren (tarief € 2,10 voor de eerste 2 uur, daarna € 1,05 per uur) en één voor lang parkeren (tarief € 8,- per 24 uur). Op het parkeerterrein van Loetje geldt ook het tarief voor kort parkeren. Aan de Amstelzijde zelf en bij het Jagershuis zijn alleen nog parkeerplekken voor vergunninghouders over. Horecabezoekers kunnen hier niet meer parkeren.

Aanpassingen rond de brug over de Amstel (N522) Bron: Provincie NH 06-03-2018 De brug tussen Amstelveen en Ouder-Amstel in de N522 stamt uit 1936 en is toe aan vervanging. De provincie Noord-Holland gaat vanaf half 2018 tot en met medio 2020 werken aan brug Ouderkerk (N522). Als voorbereiding op het aanpassen van de aansluitende wegen op de brug is het noodzakelijk een deel van de bomen langs dit traject te kappen. Uiterlijk medio 2020 worden er weer gelijksoortige bomen terug geplant.  De werkzaamheden. Van donderdag 8 maart tot en met maandag 12 maart 2018 worden de bomen aan de noordzijde van de Burgemeester Stramanweg gekapt. De werkzaamheden vinden plaats tussen 09:00 - 15:00 uur. Het is tijdens deze periode niet mogelijk om gebruik te maken van het fietspad. Hier is een omleiding voor. Fietsers worden bij de kruising van de N522 en de Jacob van Ruijsdaelweg omgeleid via de Koningin Wilhelminaweg, de Dorpstraat en Hoger Einde-Zuid.  In dezelfde periode van 8 maart tot en met 12 maart worden er ook bomen gekapt aan de Hoger Einde-Noord. Hier is geen omleiding voor het verkeer noodzakelijk. Het fietspad wordt deels afgesloten, maar fietsers houden wel doorgang met hulp van verkeersregelaars. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 - 16:00 uur. Vanaf maandag 12 maart tot woensdag 14 maart 2018 worden tussen 07:00 - 16:00 uur op twee locaties bomen gekapt. De aannemer is aan het werk direct naast de brug aan de kant van Hoger Einde-Noord. Ook worden er bomen verwijderd aan beide zijden van Hoger Einde-Zuid nabij de kruising met de N522. Er worden verkeersmaatregelen getroffen voor een veilige werkomgeving en verkeersdoorstroming. Daarnaast zijn er ook verkeersbegeleiders ter plaatse. Hinder voor verkeer. Om overlast voor het verkeer te beperken is gekozen om de werkzaamheden in zo’n kort mogelijk tijdsbestek te realiseren. De uitvoering vindt voornamelijk plaats vanaf het fiets- en voetpad. Het autoverkeer en openbaar vervoer op de N522 ondervinden vrijwel geen hinder van de werkzaamheden. Bomen rond het werkterrein. Om ruimte te maken voor de aansluitende wegen bij de nieuwe brug over de Amstel tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel wordt een deel van de bestaande bomen verwijderd. Dit zijn circa 85 bomen. Na afronding van de werkzaamheden worden nieuwe bomen geplant. Het hout van de boomtakken en -stammen wordt versnipperd. De houtsnippers worden afgevoerd en hergebruikt als biobrandstof.  Meer informatie. Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via telefoonnummer 0800 -0200 600 (gratis) of per e-mail: service@noord-holland.nl

Louke Redeker Kruitmolen 9 1184 VX Amstelveen tel. 020 - 496 3337 e-mail: louke.r@hotmail.com