Groener en duurzamer leven! Veel Amstelveners willen dat graag, maar waar start je en hoe houd je het vol in het dagelijks leven?

MijnAmstelveen volgt voor jou de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen over de overgang naar aardgasvrij (energietransitie), de gevolgen van de verwachte verandering van het klimaat (klimaatadaptatie) en hergebruik van grondstoffen (circulaire economie).

We leggen daarom diverse dossiers aan van interessante en belangrijke achtergrondinformatie over allerlei aspecten van duurzaamheid.

ENERGIE

NATUUR

RECYCLE

 

  

KlIMAAT

MOBILITEIT

Maar er is nog meer interessante informatie!

Wil je weten welke maatregelen in het Klimaat akkoord 2019 staan? Kijk hier

Wil je weten welke subsidies beschikbaar zijn? Kijk hier

Wil je duurzaamheidsinformatie lezen van gemeente of provincie? Kijk hier: gemeente - provincie

Wil je weten welke repaircafés en kringloopwinkel in Amstelveen zijn? Kijk hier

Wil je weten hoe de luchtkwaliteit in Amstelveen is? Kijk hier


En natuurlijk houden we je elke dag op de hoogte van actueel nieuws  over duurzaamheid. Dat staat in een speciale rubriek op de website, klik op Duurzaam en Natuur.