Vergadering gemeenteraad met agendapunten startnotitie Startbaan 8 en internationale samenwerking

Gepubliceerd:
Laatste update:

Op woensdag 13 februari vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur. Aan het begin van de vergadering wordt afscheid genomen van Tim Lechner, raadslid AVA. Daarna spreekt de raad onder meer over startnotitie Startbaan 8, internationale samenwerking en gedragscode integriteit voor raadsleden/bestuurders.

Bekijken agenda en vergaderstukken

De agenda van de raadsvergadering van 13 februari, een toelichting op de agendapunten en de bijbehorende vergaderstukken vindt u op Agenda en vergaderstukken gemeenteraad 13 februari 2019

Bent u in het bezit van een tablet? Dan kunt u de agenda, de toelichting en de vergaderstukken ook raadplegen met de gratis app iBabs Pro. Bij het installeren van deze app wordt gevraagd om enkele gegevens. Bij site vult u 'amstelveen' in. De login-naam is 'burger' en het wachtwoord is eveneens 'burger'. 

Vergadering bijwonen

De vergadering van de raad is openbaar. Als u de vergadering wilt bijwonen, bent u van harte welkom op de publieke tribune in de raadzaal op het raadhuis aan de Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. De raadsvergadering begint om 20.00 uur. 

Vergadering volgen via internet en RTV Amstelveen

De raadsvergadering wordt live uitgezonden via internet. Om de vergadering via internet te volgen gaat u naar de website http://amstelveen.raadsinformatie.nl. Er opent een afspeelprogramma, waarmee u de vergadering live in beeld en geluid kunt volgen. U kunt de vergadering daar ook op een later tijdstip bekijken. 

De raadsvergadering wordt ook live uitgezonden door RTV Amstelveen. 

Besluitvorming raad via Twitter

De besluiten die de raad tijdens de vergadering neemt, kunt u lezen op Twitter. Ga daarvoor naar www.twitter.com/raadamstelveen.

Ga terug