Duurzaamheid en Natuur

Tuintje tegen afval rond ondergrondse containers Vijverlaan in Patrimonium

De gemeente heeft dinsdag 26 mei bakken met planten geplaatst rond ondergrondse afvalcontainers aan de Vijverlaa...

Lancering digitale werkplaats voor mkb in Noord-Holland

Vandaag zouden initiatiefnemers Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Provincie Noord-Holland, Gemeent...

Steun aardgasvrij verschilt per bevolkingsgroep

De grote meerderheid van de Nederlanders is zich bewust van de risico’s van klimaatverandering. Maar de steun voor aa...

Ko Kolk Hortensia investeert in bedrijfsverplaatsing en verduurzaming in Noorder Legmeerpolder

Kweker en veredelaar Ko Kolk Hortensia gaat zijn vestiging van 2,3 hectare aan de Legmeerdijk in Amstelveen v...

Klimaatstresstest: invloed klimaatverandering op landbouw en natuur in NH

Verzilting, bodemdaling, droogte en overstromingen hebben de komende decennia invloed op de landbouw en natuur in Noo...

Noord-Holland handhaaft biomassacentrale

Gedeputeerden van Noord-Holland vinden dat de biomassacentrale van Vattenvall in Diemen maar moet blijven,...

Nieuwsbrief Aanpak Stikstof provincie Noord-Holland

Het overleg tussen provincies en het Rijk over het teveel aan stikstof op de Natura 2000-gebieden gaat ook in dez...

Magazine Duurzaam Amstelveen staat online

De nieuwste editie van het magazine Duurzaam Amstelveen staat online! Met in deze editie: Wilt u ook meer co...

Duurzaam begint bij meer cohesie

Het is een bekend probleem bij duurzame burgerinitiatieven in een wijk. Een paar enthousiastelingen trekken de kar, m...

Geen berichten meer gevonden.

No more pages to load