Duurzaamheid en Natuur

Tientallen voorstellen gemeenten voor aardgasvrije wijken

Nog eens 71 gemeenten hebben een plan ingediend om met een financiële bijdrage van de rijksoverheid woonwijken aardga...

Gemeente Amstelveen geeft cadeaubonnen voor energiebesparing

De gemeente wil haar bewoners helpen bij het besparen van energie. Daarom kunnen inwoners va...

De afvalketen in coronatijd, herbezinnen en herpakken

De afvalketen heeft de afgelopen jaren een enorme transitieslag gemaakt om van afval naar grondstof te gaan (via de V...

Provincie NH werkt aan nieuwe actieagenda Circulaire Economie

De provincie Noord-Holland wil de komende jaren actief bij blijven dragen aan de ambitie om in 2030 het verbruik van...

Gedeputeerde Edward Stigter: Samenwerking recept om maatschappelijke doelen te realiseren

Het duurzaam economisch herstel na de coronacrisis, de klimaatopwarming, de verstedelijking: dat zijn allemaal grote...

Amsterdam roept hulp in van duizendknoopspotters

De gemeente Amsterdam vraagt de hulp van de bevolking in de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Het groeiseizoen...

'Maak duidelijke keuzes over inzet van groen gas'

Decentrale overheden willen dat er duidelijke keuzes worden gemaakt over de inzet van groen gas. Omdat de grondstoffe...

Gemeenten controleren nauwelijks op energiebesparing

Gemeenten laten een grote kans liggen op het besparen van energie door niet of nauwelijks controleren of bedrijven en...

College Amstelveen: Dorpsstraat tussen café Het Wapen en Museum Jan wordt voetgangersgebied

De verkeersituatie in het Oude Dorp wordt aangepast voor een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid. De Do...

Geen berichten meer gevonden.

No more pages to load