Werkgroep 'Voorbereid op Voorzorg' (VOVO) Elsrijk presenteert rapport "Uit VOORzorg"

Gepubliceerd:
Laatste update:

Auteur: Stadsdorp Eslrijk

De werkgroep 'Voorbereid op Voorzorg'(VOVO) Elsrijk presenteert 27 februari het rapport "Uit VOORzorg" aan wethouder Zorg en Welzijn, Marijn van Ballegooijen,

Het betreft het verslag van een pilotproject dat eind 2017 in Elsrijk is gestart en is uitgemond in het rapport met aanbevelingen tot het in het leven roepen van een Voorzorgcentrum voor ouderen in Elsrijk.

Na evaluatie van dit project, eind 2019, wordt bepaald of deze pilot in andere wijken van Amstelveen van waarde kan zijn.

Wanneer: Woensdag 27 februari.Tijd: 16:30 - 18:00 uur.
Waar: De kerk van het Apostolisch Genootschap,  Graaf Aelbrechtlaan 138

Aanmelden: Graag vóór 15 februari a.s. op te geven via info@stadsdorpelsrijk.nl  in verband met de catering.Ga terug