Werkzaamheden Amstelveenlijn: gevolgen voor het reizen in en naar Amstelveen

Gepubliceerd:
Laatste update:

De werkzaamheden aan de Amstelveenlijn hebben de volgende gevolgen voor het reizen tussen Amstelveen en Amsterdam vanaf maart 2019:

Metro 51: rijdt niet meer vanaf 3 maart
Metro 51 rijdt vanaf zondag 3 maart 2019 niet meer tussen Amstelveen Westwijk en Station Zuid. De sneltram 51 wordt vervangen door bus 55 en pendelbus 551. Op de websites van het GVB en Connexxion vindt u meer informatie over alternatief openbaar vervoer in Amstelveen:

Sportlaan: dicht voor alle verkeer van 4 - 24 maart
Van 4 tot en met 24 maart is de Sportlaan dicht tussen de Maarten Lutherweg en de Alpen Rondweg  inclusief de kruising met de Beneluxbaan. Doorgaand noord/zuid verkeer Beneluxbaan is wel mogelijk. De op- en afrit van de Beneluxbaan van/naar de Sportlaan aan de westzijde is vanaf maandag 11 maart weer open. De fiets- en voetgangersoversteek bij de halte Sportlaan is opgeheven. Fietsers kunnen omfietsen via het tunneltje bij de Marne. Tot en met 24 maart rijdt er een tijdelijke pendelbus. Ook is er van 8 tot en met 24 maart een tijdelijke voetgangersoversteek over de Beneluxbaan ter hoogte van Spurgeonlaan 22-152 en de fietsdoorsteek bij de Mont Blanc. Meer details over de afsluiting van de Sportlaan op Amstelveenlijn.nl.

Halte Gondel: werkzaamheden vanaf 6 maart
Vanaf 6 maart tot en met begin mei vinden er werkzaamheden plaats om halte Gondel te verwijderen. Na het inrichten van een werkterrein worden in maart de abri, het meubilair en de kabels en leidingen verwijderd. Van 3 april tot en met begin mei wordt de halte verwijderd en omgeving hersteld.

Halte Meent: afsluiting fiets- en voetgangerstunnel van 11 maart - half juli
Halte Meent wordt vernieuwd, inclusief lift en trapopgang. Daarom sluit men de fiets- en voetgangerstunnel van 11 maart tot en met half juli af. Fietsers en voetgangers van Middenhoven naar Waardhuizen krijgen te maken met een omleiding via het fiets- en voetpad langs de Melkweg en de Doctor Willem Dreesweg. Van Waardhuizen naar Middenhoven via de Gondel en de Doctor Willem Dreesweg. De werkzaamheden aan halte Meent bestaan onder meer uit het inbrengen van damwanden. Dit duurt een week en veroorzaakt mogelijk geluidsoverlast.

Halte Ouderkerkerlaan: vanaf 15 maart inrichten werkterrein
Halte Ouderkerkerlaan wordt helemaal vernieuwd inclusief de lift en trapopgang. Vanaf  komende vrijdag 15 maart richt aannemer VITAL hiervoor het werkterrein in. Daarna verwijderen ze in enkele dagen de abri, meubilair, kabels en leidingen.

Het verwijderen van de halte vindt plaats van 28 maart t/m begin april. De nieuwbouw van de halte start begin september en is gereed eind oktober. Om ruimte te maken voor deze werkzaamheden wordt ter hoogte van de halte aan beide kanten van de Beneluxbaan een rijstrook afgezet. Ook geldt daar een snelheidsbeperking van 50 km/u. Aan de oostkant van de Beneluxbaan komt een keet- en opslagterrein. Dit terrein komt in de berm tussen het fietspad en de toe- en afrit van de Beneluxbaan. Gedurende de werkzaamheden voor het verwijderen van de halte zal het fietspad aan de oostkant van de Beneluxbaan tijdelijk afgesloten zijn. Fietsers worden omgeleid via de Ouverture.

Halte Marne: werkzaamheden vanaf 18 maart
De halte Marne inclusief de fietsenstallingen wordt verwijderd, en de fiets- en voetgangerstunnel wordt opgeknapt. Vanaf 18 maart richt aannemer VITAL hiervoor het werkterrein in. In enkele dagen verwijderen ze de abri, het meubilair, kabels en leidingen. Vanaf 25 maart tot en met begin mei sloopt VITAL de halte en vinden aanpassingen aan het tunneltje plaats. In de eerste helft van juli rond men daar de resterende werkzaamheden af. Om de werkzaamheden bij halte Marne veilig uit te kunnen voeren, maakt het bouwverkeer gebruik van een rijstrookafzetting op de Beneluxbaan. Het opstelvak voor linksaf richting Gondel wordt grotendeels afgezet, wel blijft links afslaand verkeer mogelijk. Waar nodig worden er tijdens de werkzaamheden verkeersregelaars ingezet. De tunnel voor fietsers en voetgangers blijft open.

Halte Amstelveen Centrum: werkzaamheden tussen 20 maart en 15 april
Halte Amstelveen Centrum verdwijnt en de fiets- en voetgangerstunnel krijgt een opknapbeurt. Hiervoor ligt er sinds begin maart al een werkterrein. Ook hier verwijdert VITAL binnen enkele dagen de abri, meubilair, kabels en leidingen. Het verwijderen van de halte, het aanpassen van het tunneltje en het herstellen van de omgeving vindt plaats tussen 20 maart en half april.

Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt op de Beneluxbaan richting het noorden de linksafstrook richting het Stadshart grotendeel afgezet, maar links afslaan blijft mogelijk. Grenzend aan de andere rijbaan van de Beneluxbaan, richting het zuiden, komt een bouwterrein waardoor er een snelheidsbeperking geldt van 50 km/u.

De fiets- en voetgangerstunnel wordt aan beide kanten afgesloten voor fietsers. Voor voetgangers blijft de tunnel wel toegankelijk. Fietsers worden omgeleid via de onderdoorgang onder halte Oranjebaan. Ter hoogte van de fiets- en voetgangerstunnel komt in het grasveld aan de westzijde van de Carmenlaan een keetterrein. Vanaf de Carmenlaan komt er een toegang naar dit terrein. Het aantal voertuigen dat hier per dag van en naartoe moet is beperkt.

Gondel / Turfschip: nachtwerkzaamheden opslagterrein
Aannemer VITAL richt bij Gondel en Turfschip een groot opslagterrein in. Hier komt materiaal te liggen voor de gehele vernieuwing van de Amstelveenlijn. Het terrein is tot en met het 1e kwartaal van 2020 in gebruik. Voor een aantal weekenden geldt dat er in de nacht op dit terrein wordt gewerkt. Tijdens 6 weken in de zomerperiode van 2019 werkt men op het terrein van 7.00 – 23.00 uur.

Ouderkerkerlaan: nachtwerkzaamheden opslag-/overslagterrein
Aannemer VITAL richt aan de noordkant van halte Ouderkerkerlaan een opslag-/overslagterrein in. Ook hier komt materiaal te liggen voor de gehele vernieuwing van de Amstelveenlijn. Dat wordt dan via het spoor verplaatst. Net als het opslagterrein Gondel/ Turfschip is het tot en met het 1e kwartaal van 2020 in gebruik. Voor een aantal weekenden geldt dat er in de nacht op dit terrein wordt gewerkt. Tijdens 6 weken in de zomerperiode van 2019 werkt men op het terrein van 7.00-23.00 uur.

Spoorlijn Amstelveen centrum - Westwijk:  werkzaamheden aan het spoor 25 februari tot en met 15 maart
Tot en met 15 maart is men bezig met het verwijderen van de bovenleiding op het deel Amstelveen Centrum tot en met Westwijk. Daarnaast sloopt men gedeeltelijk het spoor ter hoogte van de haltes Meent en Ouderkerkerlaan.

Planning is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor meer en actuele informatie over deze werkzaamheden op Amstelveenlijn.nl.

Ga terug