Gemeente en Politiek

Wethouder Raat laat kunstschatten taxeren bij Tussen Kunst en Kitsch

Het populaire tv-programma Tussen Kunst en Kitsch is maandag 19 oktober 2020 in het Cobra Museum in Amstelveen om opn...

Burgerbelangen: college meet met twee maten

Burgerbelangen Amstelveen ((bbA)  is ontstemd over de manier waarop vooral de oppositiepartijen bij de voorberei...

Gemeenten krijgen meer geld voor 'coronakosten' WMO en Jeugd

Gemeenten krijgen 170 miljoen euro voor de meerkosten die zijn gemaakt voor de Wmo en jeugdhulp. Dat is vrijdag beken...

Minister: "Gemeenteraadsleden zet Schone Lucht Akkoord (SLA) op de politieke agenda"!

Gemeenten staan nog niet in de rij om zich achter het convenant met rijk en provincies te scharen waarin afspraken worde...

Kiezer niet weigeren om gezondheidscheck

Kiezers mogen bij het uitbrengen van hun stem tijdens de komende verkiezingen niet gehinderd of beperkt worden door d...

Veiligheidsregio Amstelland neemt nieuwe corona maatregelen per 14 oktober 2020

Burgemeester van Amstelveen, Tjapko Poppens heeft de leden van de gemeenteraad geïnformeerd...

Griffiers van gemeenten willen rol bij inwonerparticipatie

Griffiers zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd bij inwonersparticipatie. Gemeenteraden geven hen echter v...

D66 Amstelveen meldt te kort aan stageplaatsen voor jongeren

Amstelveen - De Jeugdwerkloosheid is de afgelopen maanden fors opgelopen. Daarnaast is er een groot tekort aa...

SP Amstelveen: Mensen in de bijstand in de knel door coronacrisis

De SP Hulpdienst spreekt de afgelopen maanden steeds meer mensen met een bijstandsuitkering die in de knel zijn gekom...

Geen berichten meer gevonden.

No more pages to load