Dossier Duurzaamheid

Groener en duurzamer leven! Veel Amstelveners willen dat graag, maar waar start je en hoe houd je het vol in het dagelijks leven?

MijnAmstelveen volgt voor jou de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen over de overgang naar aardgasvrij (energietransitie), de gevolgen van de verwachte verandering van het klimaat (klimaatadaptatie) en hergebruik van grondstoffen (circulaire economie).

We leggen daarom diverse dossiers aan van interessante en belangrijke achtergrondinformatie over allerlei aspecten van duurzaamheid.

Energie
Natuur
Recycle
Klimaat
Mobiliteit

Maar er is nog meer interessante informatie!

Wil je weten welke maatregelen in het Klimaat akkoord 2019 staan? Kijk hier

Wil je weten welke subsidies beschikbaar zijn? Kijk hier

Wil je duurzaamheidsinformatie lezen van gemeente of provincie? Kijk hier: gemeente - provincie

Wil je weten welke repairplekken en kringloopwinkels in Amstelveen zijn? Repair - Kringloop

Wil je weten hoe de luchtkwaliteit in Amstelveen is? Kijk hier

En natuurlijk houden we je elke dag op de hoogte van actueel nieuws over duurzaamheid. Dat staat in een speciale rubriek op de website, klik op Duurzaam en Natuur.