Wonen en Projecten Amstelveen

Projecten en Wonen

Opvang asielzoekers in Legmeer

Nederland heeft een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Spr...

Carice van Houten en Guy Pearce wonen in Amstelveen

Carice van Houten heeft met haar Australische partner Guy Pearce in april 2020 een prachtig pand gekocht in Amst...

GroenLinks verwelkomt bewoners braakliggend terrein Kronenburg

De groep woningzoekende jongeren die deze week haar tenten opsloeg op een braakliggend terrein op Kronenburg, heeft z...

Alzheimer Café Amstelveen 25 mei

Het belang van muziek bij dementie. Gespreksleider Jos Heeremans zal met Anne Wil

Gemeente Amstelveen maakt Prestatieafspraken met Eigen Haard

Gemeente Amstelveen en de Bewonersraad hebben de langjarige prestatieafspraken met Woonstichting Eigen Haard...

Werkzaamheden winkeluitbreiding Stadsplein starten

Vanaf maandag 8 mei starten de werkzaamheden voor winkeluitbreiding aan Stadsplein 90-95, ook wel bekend als...

Brandveiligheid en constructieve veiligheid van risicovolle gebouwen 2 speerpunten

Om grip te krijgen op het groeiend aantal handhavingszaken maakt het college van burgemeester en wethouders e...

Nieuwe woonvisie voor Amstelveen

Amstelveen heeft beperkte ruimte om extra woningen te realiseren. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe woningen...

Geen berichten meer gevonden.

No more pages to load