Over MijnAmstelveen

Amstelveen - Stichting MijnAmstelveen zet zich in om wijknieuws op internet te zetten. Het bestuur bestaat uit voorzitter Hans de Weers, secretaris Marjo Fambach, penningmeester Kees Willems, bestuurslid Nico van Braak.
De doelstelling van Stichting Mijn Amstelveen is kort uitgedrukt binden en verbinden. 

De nieuwsbrenger zelf heeft een positieve instelling. Houden van Amstelveen is het gevoel, dat de bestuursleden willen uitdrukken. Het woordje ‘Mijn’ wordt hier als ‘het mijne, het verinnerlijkte Amstelveen’ bedoeld. Niet als bezit, wel als samen thuis voelen in geborgenheid door Amstelveen. Het bestuur is unaniem van mening dat het nieuws kan binden en verbinden. Het Amstelveengevoel versterken. Dit proces wil Mijn Amstelveen stimuleren. 

Wijknieuws kan vaak over goede, soms over kwalijke zaken gaan. Wat waar is, moet gezegd worden. De nieuwsbrenger zelf is een 'waarheidswaakhond’. Maar zij/hij zal niet sensatiegericht zijn en geen negativiteit toevoegen. Blij makend is nieuws over nieuwe speelplekken, wijkfeesten en buurtbarbecues, schoolprestaties, talentprestaties van jong en oud, spraakmakende tentoonstellingen en meer. Het Amstelveen nieuws maakt de lezer attent op de verbindende kracht door ideeën van bewoners. Het stimuleert het luisteren naar anderen, meedenken en praten met elkaar over ideeën omtrent de directe omgeving.

Vrijwilliger van Mijn Amstelveen worden, neem dan contact op met secretaris Marjo Fambach, email: mfambach@gmail.com of 06 - 50800438. 
Een donatie kan worden overgemaakt op NL 72 RABO 0173616828 t.n.v. Stichting Mijn Amstelveen

Bestuurssamenstelling:

Hans de Weers - voorzitter             hansdeweers52@gmail.com 
Marjo Fambach - secretaris            mfambach@gmail.com 
Kees Willems - penningmeester    keeswillems@act-local.demon.nl 
Nico van Braak - bestuurslid           nico.van.braak@gmail.com