Over Mijn Amstelveen

AMSTELVEEN - Welkom op de nieuwe website van MijnAmstelveen die medio november 2018 online is gegaan. Wij hopen dat u het net zo mooi en overzichtelijk vindt als wij zelf. Bestuur en de redactie van MijnAmstelveen zijn er heel blij mee en danken Rabobank Amstel en Vecht, Stichting Theo Jansen MOC, Stichting Stinak en het Amstelveen Fonds voor hun financiële bijdragen. 

Stichting Mijn Amstelveen zet zich in om wijknieuws op internet te zetten. Het bestuur bestaat uit voorzitter Hans de Weers, secretaris Marjo Fambach, penningmeester Kees Willems, bestuursleden Nico van Braak en Conchita Willems- de Koster. De doelstelling van Stichting Mijn Amstelveen is kort uitgedrukt binden en verbinden. 

De nieuwsbrenger zelf heeft een positieve instelling. Houden van Amstelveen is het gevoel, dat de bestuursleden willen uitdrukken. Het woordje ‘Mijn’ wordt hier als ‘het mijne, het verinnerlijkte Amstelveen’ bedoeld. Niet als bezit, wel als samen thuis voelen in geborgenheid door Amstelveen. Het bestuur is unaniem van mening dat het nieuws kan binden en verbinden. Het Amstelveengevoel versterken. Dit proces wil Mijn Amstelveen stimuleren. 

Wijknieuws kan vaak over goede, soms over kwalijke zaken gaan. Wat waar is, moet gezegd worden. De nieuwsbrenger zelf is een 'waarheidswaakhond’. Maar zij/hij zal niet sensatiegericht zijn en geen negativiteit toevoegen. Blij makend is nieuws over nieuwe speelplekken, wijkfeesten en buurtbarbecues, schoolprestaties, talentprestaties van jong en oud, spraakmakende tentoonstellingen en meer. Het Amstelveen nieuws maakt de lezer attent op de verbindende kracht door ideeën van bewoners. Het stimuleert het luisteren naar anderen, meedenken en praten met elkaar over ideeën omtrent de directe omgeving.

Vrijwilliger van Mijn Amstelveen worden, neem dan contact op met secretaris Marjo Fambach, email: mfambach@gmail.com of 06 - 50800438. 
Een donatie kan worden overgemaakt op NL 72 RABO 0173616828 t.n.v. Stichting Mijn Amstelveen

Bestuurssamenstelling:

Hans de Weers - voorzitter                   hansdeweers52@gmail.com 
Marjo Fambach - secretaris                  mfambach@gmail.com 
Kees Willems   - penningmeester         keeswillems@act-local.demon.nl 
Nico van Braak  - bestuurslid                nico.van.braak@gmail.com