Over Stichting MijnAmstelveenDe Stichting MijnAmstelveen zet zich in om nieuws uit en van Amstelveen te brengen via de website mijnAmstelveen en de daaraan gekoppelde social media. Vooral nieuws uit de wijken in Amstelveen vinden wij erg belangrijk. Want daarmee kunnen verbindingen worden gezocht en gevonden. Niet voor niets namelijk is de doelstelling van Stichting Mijn Amstelveen “binden en verbinden”.

Wij vinden het eveneens belangrijk dat de nieuwsbrenger zelf een positieve instelling heeft. Houden van Amstelveen is het gevoel, dat we willen uitdrukken. Het woordje ‘Mijn’ wordt hier als ‘het mijne, het verinnerlijkte Amstelveen’ bedoeld. Niet als bezit, wel als samen thuis voelen in geborgenheid.

Dit proces wil Mijn Amstelveen stimuleren.

Wijknieuws kan vaak over goede, soms over kwalijke zaken gaan. Wat waar is moet gezegd worden. De nieuwsbrenger zelf is een 'waarheidswaakhond’. Maar zij/hij zal niet sensatiegericht zijn en geen negativiteit toevoegen. Blij makend is nieuws over nieuwe speelplekken, wijkfeesten en buurtbarbecues, schoolprestaties, talentprestaties van jong en oud, spraakmakende tentoonstellingen en meer. Het Amstelveen nieuws maakt de lezer attent op de verbindende kracht door ideeën van bewoners. Het stimuleert het luisteren naar anderen, meedenken en praten met elkaar over ideeën omtrent de directe omgeving.

Wil je vrijwilliger van Mijn Amstelveen worden, neem dan contact op met secretaris Nico van Braak, email: nico.van.braak@gmail.com

Wil je een donatie aan de Stichting Mijn Amstelveen doen? Graag, onze bankrekening is NL 72 RABO 0173616828.

Bestuurssamenstelling per september 2022

Hans de Weers - voorzitter hansdeweers52@gmail.com
Nico van Braak - secretaris nico.van.braak@gmail.com
Ben Westendorp – penningmeester penningmeestermijnamstelveen@gmail.com

Statuten van de Stichting Mijn Amstelveen

De stichting stelt zich ten doel het verschaffen van wijk- en regionaal nieuws aan de inwoners van Amstelveen en omstreken, en het informeren van laatstgenoemden omtrent alle interessante evenementen, activiteiten en overige gebeurtenissen, één en ander in de ruimste zin des woords, en heeft geen winstoogmerk. Zie hier de volledige Statuten_20140807.pdf

Begrotingen en Jaarrekeningen

2017

Begroting_2017.pdf  

Resultatenrekening_2017.pdf


2018

Begroting_2018.pdf

Resultatenrekening_2018.pdf


2019

Begroting_2019.pdf

Resultatenrekening_2019.pdf


2020

Begroting_2020.pdf

Resultatenrekening_2020.pdf


2021

Begroting_2021.pdf

Resultatenrekening_2021.pdf


2022

Jaarrekening

2023

Jaarrekening

2024

Jaarrekening

GA DOOR NAAR MIJN AMSTELVEEN ANBI