Mijn Amstelveen ANBI


Stichting Mijn Amstelveen is een ANBI

Het burgerinitiatief Stichting MijnAmstelveen is per 1 januari 2013 door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Giften aan mijnAmstelveen zijn daarmee fiscaal aftrekbaar. Voor een belasting aftrekbare periodieke gift aan een goed doel is geen notariële akte nodig. Op de website van de belastingdienst kunt u een modelakte downloaden en zo zelf een onderhandse akte opstellen en naar ons opsturen.

Naam instelling: Stichting MijnAmstelveen

RSIN-nummer: 8520 57 301

E-mailadres: penningmeestermijnamstelveen@gmail.com

GA DOOR NAAR WORDT SPONSOR!