Advertorials - ook in combinatie met Sponsoring

MijnAmstelveen is een nieuwswebsite die geen advertenties plaatst. We zijn dus afhankelijk van subsidies en sponsoren om onze jaarlijkse exploitatie rond te krijgen.

Wij willen graag het aantal sponsoren laten toenemen. Een vermelding op onze website als vaste sponsor kost jaarlijks € 250,-. Je krijgt dan een vaste plaats in onze sponsorhoek!

Maar het kan ook anders!

Vanaf nu kan sponsoring gecombineerd worden met het plaatsen van een advertorial.

De afgelopen tijd worden we vaker geconfronteerd met een verzoek voor het plaatsen van een advertorial. Dat past eigenlijk niet in ons non-advertentiebeleid. De redactie heeft niettemin besloten dergelijke berichten– onder voorwaarden - te gaan plaatsen. Dus niet vanuit een advertentie- en kostenoogpunt, maar binnen de sponsoromgeving.

Als je een advertorial bericht wil plaatsen, kan je eenmalige sponsor worden. In ruil daarvoor krijg je twee dingen:

1e een vermelding als eenmalige sponsor op de website MijnAmstelveen

2e een bericht in advertorialvorm op een speciale plaats op onze website

Wie kunnen daarvan gebruik maken?

Bedrijven en commerciële instellingen die gevestigd zijn in Amstelveen. Maar ook organisaties, commerciële gezondheidscentra en bedrijven uit de omgeving met een zijdelingse binding met Amstelveen.

Tarief en termijn

Het tarief voor een advertorial is € 50 -- Dat bericht inclusief de vermelding als sponsor op de website blijft maximaal 1 maand staan.

Wil je alleen een korter durend advertorial bericht plaatsen zonder sponsorvermelding? Dat kan ook. Maar dan blijft de advertorial niet langere tijd zichtbaar en wordt in de normale nieuwsberichten opgenomen. De kosten van zo’n incidentele advertorial zijn € 25,--

Inhoud advertorial

De advertorial mag maximaal bestaan uit 500 woorden en een kleine relevante foto en/of logo.

De inhoud voor tekst en beeld blijft de verantwoordelijkheid van de instantie die aanlevert. De redactie van MijnAmstelveen past teksten niet aan.

Weigering

Is een Advertorial niet in overeenstemming met de voorwaarden die MijnAmstelveen daaraan stelt weigert de redactie plaatsing. Dat geldt eveneens voor teksten die in strijd met de wet of goede zeden zijn.

Procedure

Sponsoren kunnen zich melden en advertorials kunnen worden ingediend via het emailadres info@mijnamstelveen.nl De kosten zijn voorafgaand aan plaatsing op de website verschuldigd en kunnen worden voldaan op bankrekeningnummer NL72 RABO 0173 6168 28.