Word Sponsor van MijnAmstelveen


Mijn Amstelveen wordt met veel passie gemaakt door een klein team vrijwilliger zonder winstoogmerk. We werken kostenbesparend en hebben een beperkt budget. Veel bij ons draait draait om creativiteit.

Om het bestaan van Stichting Mijn Amstelveen te waarborgen is het belangrijk om elk jaar weer voldoende financiële middelen te vinden.

We krijgen een jaarlijkse subsidie van de gemeente Amstelveen dat een deel van onze onkosten dekt. Maar we hebben meer nodig. Daarom zoeken we structurele sponsors. Met die middelen kunnen we kosten van de website, onkosten van vrijwilligers, aanschaf apparatuur, nieuwsbrieven, posters en flyers enz. betalen.

Sponsors van de website worden op de homepagina met jouw logo zichtbaar gemaakt.

Aanmelden als sponsor? Graag, we nodigen je uit contact op te nemen met penningmeester Ben Westendorp. Hij is bereikbaar via mail penningmeestermijnamstelveen@gmail.com of via telefoon 06 12789541.

Donaties

Je mag natuurlijk ook een eenmalige donatie doen, graag zelfs, die kunnen we ook goed gebruiken!

Jouw donatie – groot of klein – is van harte welkom op NL 72 RABO 0173616828 t.n.v. Stichting Mijn Amstelveen. Giften aan Mijn Amstelveen zijn, vanwege de Anbi status, fiscaal aftrekbaar.