Disclaimer


MijnAmstelveen publiceert teksten, afbeeldingen en andere materialen die door MijnAmstelveen en derden zijn aangeleverd.

MijnAmstelveen behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover MijnAmstelveen geen zeggenschap heeft. MijnAmstelveen geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op websites van derden. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat MijnAmstelveen de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website MijnAmstelveen liggen bij de Stichting MijnAmstelveen.

FOTOGRAFIE EN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING (AVG)
Onder het beeldmateriaal kunnen portretten aanwezig zijn en dat zijn persoonsgegevens. MijnAmstelveen baseert zich voor de verwerking van deze persoonsgegevens op de AVG grondslag van het gerechtvaardigd belang. De foto’s die in op de website en op social media worden gepubliceerd, worden gebruikt voor journalistieke (dan wel artistieke) doeleinden.

Bij de selectie van de foto’s wordt er door de redactie een privacy-afweging gemaakt. Al het beeldmateriaal is afkomstig van organisaties waarmee wordt samengewerkt of van sites die foto’s vrij van licenties aanbieden. Mocht u ongewild op een gepubliceerde foto staan, dan kunt u een verzoek tot verwijdering indienen bij info@mijnamstelveen.nl