Repair helpt en is niet meer weg te denken.

Repair cafés zijn groepen vrijwilligers die kapotte spullen repareert in groepsverband. Het doel daarvan is het verkleinen van de afvalberg, het vasthouden van kennis over repareren en daarnaast het versterken de sociale cohesie.

Dat is in 2009 bedacht door Martine Postma. Het eerste repair café vond plaats op 18 oktober 2009 in het Fijnhout Theater in Amsterdam-West. Daarna werd al gauw de Stichting repair café opgericht. Deze stichting ondersteunt lokale groepen wereldwijd die hun eigen repair café willen opzetten. Begin 2018 waren er in Nederland bijna vijfhonderd groepen vrijwilligers die geregeld een repair café organiseren.

In Amstelveen is dit ook goed aangeslagen. Bijna alle wijken in Amstelveen hebben een Repaircafé of een andere Repairplek.

Welke repair plaatsen kent Amstelveen?


Elsrijk


Repair café Stadsdorp Elsrijk

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien ? Mooi niet !

Ons Repair Cafés is gratis toegankelijk en draait om (samen) repareren. Op onze locatie, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. 

Rembrandtweg 428 Amstelveen. Tel 06  26034138 contact: Nico van Kooten.

Open: 3e zaterdag van de maand 10.00-12.00 uur


Keizer Karelpark


Remi De Reparatie Buurman

Door ziekte ben ik aan huis gebonden maar ik wil toch nog iets kunnen betekenen. Daarom ben ik een soort reparatie café aan huis begonnen waar ik tegen onderdeelkosten uw apparaten repareer. Uiteraard staat het u vrij om een kleine bijdrage te doen en helpt u mij hier weer mee om te sparen om klein materiaal te kunnen bekostigen.

Omdat ik een groot voorstander ben van recycling en graag mijn medemens help (vooral mensen met een klein inkomen) ben ik altijd opzoek naar werkende en of defecte radios, televisies, dvd spelers, oude computers, keuken apparaten etc etc. Heeft u oude apparaten dan kunt u deze bij mij inleveren inplaats deze naar de vuilstortplaats te brengen.

Alleen samen helpen wij elkaar en sparen daar mee het milieu. Want we zijn op deze wereld voor elkaar. Om te helpen niet waar?

FB: De Reparatie Buurman
Nextdoor: De Reparatie Buurman

Kostverloren


Repair Café Alleman

Neem uw defecte voorwerp mee, onze vrijwilligers kunnen het wellicht een tweede leven geven. En ook al doen zij dit gratis voor u, er is een potje aanwezig waarin u een bijdrage kunt geven waar gereedschap of andere benodigdheden voor het Café voor gekocht kunnen worden.

Participe Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1. Tel 020 6453945

Open: 2e zaterdag van de maand 10.00-14.00 uur


Patrimonium


Repair café Pluspunt

Een kapotte lamp,rollator,koffiezetapparaat enz. een losse zoom, verkorten van een rok, overhemd stuk, breng het en U krijgt een bakje koffie en een praatje er gratis bij..

Wijkcentrum Pluspunt, Smeenklaan 1

Tel. 020 64558141

Open: 1e dinsdag van de maand 14.00-16.00 uur


Randwijk


Repair café Villa Randwijk

Laat je spullen maken door handige vrijwilligers. Ook voor klein verstelwerk. Je reserveert een tijd voor je bezoek.

iPad, tablet & GSM hulp
Deze hulpdienst is verplaatst naar het maandelijkse Repair Café op de laatste zaterdag van de maand. Annette Oud is dan aanwezig om je te helpen bij allerlei vragen over je iPad, tablet of mobiele telefoon. Heb je eerder hulp nodig? Neem dan contact op met het sociaal beheer via welkom@villarandwijck.nl | 06-2042 0989 voor het maken van een afspraak.

Catharina van Clevepark 10. Tel 06-20420989 welkom@villarandwijck.nl

Open: laatste zaterdag van de maand 14.00-16.30 uur


Waardhuizen-Middenhoven


Repair café Amstelveen De Meent

Kunt u iets repareren en vindt dat ook nog leuk loop ook eens binnen en kijk en praat met onze reparateurs. Wellicht is het iets voor u.

In ontmoetingscentrum De Meent zijn al jaren veel vrijwilligers actief. Een drietal vrijwilligers heeft in 2012 besloten het Repair Café concept op te pakken. Op zaterdag 3 november 2012 was het Repair Café Amstelveen een feit en werden de eerste klanten welkom geheten.

Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3-5, 1188 AM Amstelveen. Tel. 020 6438015 of Rob de Werker, repaircafeamstelveen@gmail.com

Open: 1e zaterdag van de maand 11.00-14.00 uur