Waar gaan de artikelen over?

Amstelveen wil een stad zijn die in 2040 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen, als olie, kolen en gas. Dat betekent dat ruim 42.000 woningen en 3.000 bedrijven dan gebruikmaken van elektriciteit en warmte uit duurzame of hernieuwbare bronnen, zoals zon, wind of aardwarmte.

Volgende dossier: Bouwen, Circulaire economie en afval

Artikelen over Energie, Zon en Wind

Provincie Noord-Holland: Samenwerken aan schoon goederenvervoer

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over schoon goederenvervoer. Ook bestel- en vrachtauto’s stappen over va...

Stoppen met zonneparken in landelijk gebied

Minder zonneparken in de toekomst. De ministers De Jonge en Jetten hebben aan de Tweede Kamer gemeld dat ze m...

Nieuwe zonne-energieprojecten voor Amstelveners zonder eigen dak

Op twee appartementencomplexen in Amstelveen start Energiecoöperatie Amstelveen Ecostroom zogenaamde Postcode...

Kabinet maakt meters met waterstof

Vrachtwagens en (bestel)auto’s die rijden op waterstof. Ze zijn schoon. Hebben een grote actieradius. En brengen geen...

Toolkit ‘ Zet de groene wereld aan’

Voor een gezamenlijke en krachtige techniekpromotie in Noord-Holland komt een toolkit beschikbaar voor bedrijven en o...

fonds Groen, Water en Recreatie Amstelveen

Voor de komende vier jaar is 10 miljoen euro gereserveerd voor investeringen in groen, water en recreatie in...

Tegemoetkoming hoge energie prijzen voor huishoudens met blokaansluiting

Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een blokaansluiting voor gas, warmte of elektriciteit...

Energietuinen: Leer alles hierover van A tot Z

Al eens gehoord van een Energietuin? Dat is een plek waar gezelligheid, natuur, recreatie en de opwek van schone ener...

Thuisbatterij nog geen aanrader

Eigenaren van zonnepanelen gaan steeds vaker op zoek naar opties om hun zonnestroom op te slaan in een thuisbatterij....

Geen berichten meer gevonden.

No more pages to load