Waar gaan de artikelen over?

Amstelveen wil een stad zijn die in 2040 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen, als olie, kolen en gas. Dat betekent dat ruim 42.000 woningen en 3.000 bedrijven dan gebruikmaken van elektriciteit en warmte uit duurzame of hernieuwbare bronnen, zoals zon, wind of aardwarmte.

Volgende dossier: Bouwen, Circulaire economie en afval

Artikelen over Energie, Zon en Wind

Energietuinen: Leer alles hierover van A tot Z

Al eens gehoord van een Energietuin? Dat is een plek waar gezelligheid, natuur, recreatie en de opwek van schone ener...

Thuisbatterij nog geen aanrader

Eigenaren van zonnepanelen gaan steeds vaker op zoek naar opties om hun zonnestroom op te slaan in een thuisbatterij....

Klimaat- en energieverkenning 2022 van Planbureau voor de Leefomgeving

Om klimaatverandering tegen te gaan moet Nederland meer doen om de klimaatdoelen te halen. Dat blijkt uit de zog...

Noord-Holland Zuid heeft 25% van doel voor duurzame opwekking gehaald

Noord-Holland Zuid wekt op land al 0,7 terawattuur (TWh) aan duurzame energie op. In de Regionale Energie Strategie 1...

Energietransitie vergt zorgvuldig besluit over kerncentrales

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) verwacht dat de komende jaren in politiek en samenleving debat z...

Hergebruik van licht radioactieve stoffen ?

Bij het maken van staal en pigment blijven miljoenen kilo’s licht radioactieve stoffen over. Ook in de snel groeiende...

Laden elektrische auto’s: meer samenwerking en regie nodig

De transitie naar elektrisch rijden loopt risico op vertraging. Er is een gerede kans dat de laadinfrastructuur en de...

Waterstof niet geschikt voor verwarmen. Maar klopt dat wel?

Ondanks de vele mogelijkheden van waterstof is er geen wetenschappelijk bewijs dat het een oplossing is voor het verw...

Kernenergie past goed in elektriciteitsmarkt

Kerncentrales passen goed in een energiesysteem met veel zonne- en windenergie stelt een Groningse onderzoek. Maar da...

Geen berichten meer gevonden.

No more pages to load