Waar gaan de artikelen over?

Het klimaat op aarde is sterk aan het veranderen. De gemiddelde temperatuur op aarde is de afgelopen 100 jaar gestegen. Dit komt doordat er steeds meer broeikasgassen in de lucht komen. Het broeikasgas CO2 draagt het meest bij aan de temperatuurstijging. Naast stijgende temperaturen zijn ook extreme hoeveelheden neerslag, een verandering in windstromen en zeespiegelstijging directe gevolgen van klimaatverandering.

De luchtkwaliteit is in de achterliggende jaren in Nederland verbeterd. Onder meer door schoner rijden. Maar hoe is dat in Amstelveen? Volgens bekende resultaten van metingen ligt de luchtkwaliteit onder de Europese grenswaarde.

Volgende dossier: Artikelen over Duurzaam reizen

Artikelen over Klimaat, Lucht en Water

Overstroom ik?

Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Meer...

BBA motie ‘Wachtverzachter’

BurgerbelangenAmstelveen (BBA) dient vanavond bij de Begrotingsraad een motie in over “wachtverzachter”

GroenLinks: Zorgen over luchtkwaliteit, 13 september raadsgesprek

Woensdag 13 september is er een raadsgesprek in de Amstelveense gemeenteraad over luchtkwaliteit. Kitty Huisman (Bu...

Smartphone-app om makkelijk overlast te melden bij vliegherrie.nl

Goed nieuws voor de melders van de website vliegherrie.nl: er wordt gewerkt aan een app zodat meldingen ook v...

Minder plastic in oceanen

Goed nieuws van de Universiteit Utrecht: er belandt veel minder plastic in de oceanen dan eerder werd gedacht. Voorma...

Voortgang actieplan Klimaatadaptie

Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad geinformeerd over de voortgang van het actieplan Klimaatadaptie.

Actieprogramma Klimaat in provincie Noord-Holland

De afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Holland fors ingezet op de reductie van broeikasgassen. Deze inz...

Milieuprestatie warmtepompen vrijwel altijd beter dan cv-ketel

De totale milieu-impact van het gebruik van een (hybride) warmtepomp is vrijwel altijd minder groot dan die van verwa...

Informatieavond compensatieregeling Schiphol 9 mei in Schouwburg

Gezinnen die volgens minister Mark Harbers (I&W) teveel last hebben van vliegtuigen zijn afgelopen week beken...

Geen berichten meer gevonden.

No more pages to load