Buurtkamer KKP

Stichting  Buurtkamer Keizer Karelpark (Buurtkamer KKP) is sinds 2014 gevestigd in het MOC, Lindenlaan 75.

Elke werkdag kun je van 9.00 - 12.00 uur (gratis) koffiedrinken in de huiskamer.

De Buurtkamer is 7 dagen in de week open. Er zijn overdag en ‘s avonds: taallessen, kinderactiviteiten, vrouwenpraatgroepen, eenmalige bijeenkomsten, workshops, kleinschalige evenementen en voorstellingen.

Tevens vinden er gesprekken en ontmoetingen plaats tussen bezoekers en (professionele) hulpverleners. Veel bezoekers en gebruikers zijn nieuwkomers.

Ga naar de Facebookpagina voor extra activiteiten en nieuwtjes.
Of bekijk het maandoverzicht mei 2024.

Speerpunten Buurtkamer KKP:

  • Taalcursus aanbieden voor kinderen en volwassenen.
  • Ondersteuning bij vragen en/of oplossen van problemen.
  • Financieel Café op woensdag.
  • Activiteiten voor kinderen, ook tijdens schoolvakanties.
  • Diverse activiteiten voor volwassenen, voor gezelligheid of om iets te leren.
  • Groepen mengen: er wordt in de huiskamer een omgeving gecreëerd waarin bewoners met gelijke of verschillende achtergrond met elkaar in contact kunnen komen. Dit houdt in dat een groot deel van de programmering van de Buurtkamer voor alle groepen interessant  moet zijn om aan deel te nemen.

Divers: dit is ook kenmerkend voor de Buurtkamer Keizer Karelpark. Hier wonen mensen die zowel van origine uit Amstelveen komen als ook een buitenlandse achtergrond hebben.

De Buurtkamer KKP is en blijft dan ook de ontmoetingsplek waar alle culturen en culturele groepen zich open stellen naar elkaar, mengen en ook van elkaar kunnen leren.

De huidige succesfactoren van de Buurtkamer zijn de kleinschaligheid en de onafhankelijkheid. De Buurtkamer is een broedplaats voor nieuwe ideeën. Cultuur en welzijn gaan hier hand in hand.

Sociaal beheerder (Elwin Lindeman) is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hij is een belangrijke schakel in het beheer en uitvoering van de Buurtkamer en opzet/uitvoering van de activiteiten en ondersteuning van vrijwilligers, docenten en gebruikers.

De sociaal beheerder verzorgt, in samenwerking met vrijwilligers en bestuursleden, de PR van de Buurtkamer. Via persberichten aan de Amstelveense (sociale) media, huis-aan-huis flyers in Keizer Karelpark en de website MijnAmstelveen.nl worden activiteiten onder de aandacht gebracht. De Buurtkamer Keizer Karelpark is er voor alle leeftijden. Zie ook facebookpagina. Idee of wens? Neem contact op met Elwin Lindeman, email: buurtkamerkkp@gmail.com of telefonisch: 020-64 30 453.

Het bestuur van Stichting Buurtkamer Keizer Karelpark ontvangt een gemeentelijke subsidie. Bestuursleden: Paul Stolwijk (voorzitter), Hans de Weers (secretaris), Hans Tabak (penningmeester), Maureen van Munster en Diana le Cuivre.

Verslagen Buurtkamer: