Wonen en Projecten Amstelveen

Projecten en Wonen

Eigen Haard over verduurzaming woningbestand

Op woensdag 7 december vindt in het raadhuis Het Raadsgesprek plaats. Het Raadsgesprek bestaat uit verschillende bije...

Bert Halm van Eigen Haard vertrekt

Bestuursvoorzitter Bert Halm neemt per 1 januari 2023 afscheid van woningcorporatie Eigen Haard.  Halm w...

Miljardeninvesteringen voor bereikbaarheid woonwijken in heel Nederland

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord 7,5 miljard euro vrijgemaakt om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. Minis...

Start herinrichting locatie Colijnweg 200 bij Bloesempark

Het  perceel van de voormalige dienstwoning aan de Burgemeester A. Colijnweg 200 wordt opnieuw ingericht.

Starters en vluchtelingen samen op de Kalkbranderij?

Michel Becker, fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen stelt daarover tijdens de komende raadsvergadering mondel...

Nieuwe bestemming voormalig Munitiedepot in de maak

De gemeente en projectontwikkelaar ’t Utrechtshuys zijn van plan de strijdbijl te begraven. Samen gaan ze de...

Bouwstop dreigt voor duizenden woningen ook in Noord-Holland

De Raad van State zet een streep door de bouwvrijstelling van 21 juli 2021 van het Rijk. Dit heeft ook gevolgen voor...

Informatie over de stand van zaken Jagershuis

B&W informeerde de gemeenteraad over het dossier Jagershuis aan de Amstelzijde 4 in Amstelveen...

Nieuwe tentoonstelling met bouwfoto's A9 in Amstelveen InZicht

Vanaf woensdag 19 oktober is er een nieuwe fototentoonstel...

Geen berichten meer gevonden.

No more pages to load