Wonen en Projecten Amstelveen

Projecten en Wonen

Actief voor Amstelveen stelt vragen over Overeenkomst Flexwoningen

Geen Flex Woningbouw in Amstelveen? Waarom is Amstelveen niet aangesloten bij de Realis...

50PLUS dient motie Bovenkerkerweg in

50PLUS Amstelveen heeft naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom geplande nieuw- en hoogbouw aan de Bovenkerkerwe...

Vragen over Woondeal MRA 2023

GroenLinks stelde op 8 maart mede namens de fracties van SP, CDA, Actief voor Amstelveenen CU Amstelveen een aantal s...

Bouw van 5.000 flexwoningen in Metropoolregio Amsterdam

Dit jaar start in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de bouw van zo’n 5.000 flexwoningen. Het Rijk, de provin...

D66 en VVD: Blij met kaders Bovenkerkerweg 2-8

De fracties van D66 en van de VVD zijn blij met de nota van uitgangspunten voor de transformatie van de Bovenkerkerwe...

Slimmer bouwen woningen kan geluidshinder vliegtuigen verminderen

Door woningen slimmer te bouwen kan de geluidshinder van vliegtuigen serieus worden verminderd. Met onder meer gebrui...

Wachtlijst voor studentenwoning in Amstelveen

Amstelveen is al de gemeente waar de woondruk het hoogst is van heel Nederland en dat vertaalt zich ook in huisvestin...

Heldere uitgangspunten voor ontwikkeling Bovenkerkerwegzone

Na participatie met omwonenden, eigenaren en de Groenraad stuurt het college van B en W de uitgangspunten voor het op...

Nieuwe stap in herontwikkeling voormalig defensieterrein aan Galjoen

Het college van B en W legt in overleg met de eigenaar van Galjoen 6 – 14 uitgangspunten voor de ontwikkeling van het...

Geen berichten meer gevonden.

No more pages to load