Wonen en Projecten Amstelveen

Projecten en Wonen

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer: wat zijn de knelpunten bij het bouwen van nieuwe woningen

Veel te veel Noord-Hollanders hebben geen of geen geschikte woning. De provincie vindt het belangrijk om ervoor te zo...

Energiebedrijf Eteck verlaagt tarieven in de Kastelenbuurt

Dankzij inspanningen van een inwonerskerngroep verlaagt energiebedrijf Eteckmet terugwerkende kracht per 1 januari 20...

SP vindt leegstand onacceptabel

Per 1 januari 2019 eindelijk is er in Amstelveen een leegstandverordening van kracht geworden. De SP heeft zich jaren...

Haalbaar plan voor woon-werk wijk Nieuw Legmeer in zicht

De gemeente heeft kritisch gekeken naar de in 2020 vastgestelde uitgangspunten voor de transformatie van het huidige...

Noord-Holland investeert in infrastructuur Amstelland en Meerlanden

Hoe houdt de provincie Noord-Holland bereikbaar? Een goede ontsluiting van de stad en het platteland is een basisvoor...

Aangepast plan nieuwbouwwijk De Scheg Oost in vergevorderd stadium

De gemeente Amstelveen en ontwikkelaar VORM leggen de laatste hand aan een aangepast woningbouwprogramma voor nieuwbo...

Handhaving op langdurige leegstand woningen in Amstelveen

In Amstelveen staan bijna 800 woningen langer dan een half jaar leeg. Het college van B en W wil dit niet, va...

Aanvulling voor woonwijk De Scheg-West naar gemeenteraad

Het college van B en W stuurt belangrijke documenten naar de gemeenteraad voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk...

Regels toeristische verhuur gelden ook voor Home Exchange

De gemeente Amstelveen wil meer duidelijkheid geven over de regels die gelden bij

Geen berichten meer gevonden.

No more pages to load