Buitengebied Amstel: bewoners en ontwikkeling gebied

Het Buitengebied Amstel van Amstelveen

Buitengebied Amstel is van oudsher een buurt met allure langs de Amstel. De historische buitenplaatsen zijn op natuurlijke wijze aangevuld met agrarische bedrijven en bijzondere woningen, hetgeen aanleiding is geweest tot de aanwijzing beschermd Dorpsgezicht (26 oktober 1990).

Buitengebied noord https://allecijfers.nl/wijk/bu...

Buurt over Ouderkerk heeft een lintbebouwing aan de rivierdijk, met woningen en  horecabedrijven aan de Amstelzijde. De accenten in het landschappelijk gebied rond de Amstel zijn clusterbebouwing, bomen en rietbeplantingen, fraaie tuinen en agrarisch grondgebruik op het bovenland.

Buurt over Ouderkerk https://allecijfers.nl/buurt/b...

Buitengebied Zuid heeft een totale oppervlakte van 1492 hectare, waarvan 1441 land en 52 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 510 adressen per km2. Er wonen 515 huishoudens. Buitengebied Amstel is een wijk in de gemeente Amstelveen.

Buitengebied zuid https://allecijfers.nl/wijk/bu...

Wijkkaart

Wijkkaart Buitengebied Zuid .PDF 3 Mb 5 juli 2019

Wijkkaart Buitengebied Noord .PDF 1 Mb 5 juli 2019

Informatieadres bewoners: Louke Redeker, Kruitmolen 9 1184 VX Amstelveen. Tel. 020 - 496 3337. e-mail: louke.r@hotmail.com

In het Buitengebied wonen 1235 inwoners verdeeld over:

OnderwerpWaardeType
Aantal inwoners1235Aantal
Gehuwd530Aantal
Gescheiden80Aantal
Leeftijd 0 tot 15190Aantal
Leeftijd 15 tot 25155Aantal
Leeftijd 25 tot 45195Aantal
Leeftijd 45 tot 65425Aantal
Leeftijd 65 en ouder280Aantal
Mannen640Aantal
Ongehuwd565Aantal
Verweduwd70Aantal
Vrouwen595Aantal

De nieuwe Brug Ouderkerk officieel geopend

Op 15 juli 2023 is de nieuwe Brug Ouderkerk tussen de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel officieel geopend.

Met de opening is de voormalige Brug Ouderkerk over de Amstel vervangen door in totaal 2 nieuwe bruggen. Om de verkeerssituatie rondom de brug te verbeteren, heeft de provincie Noord-Holland ook de aansluitende kruisingen aangepast en fiets- en voetpaden verbreed. Fietsers en voetgangers kunnen nu via de aanleg van 2 onderdoorgangen veilig de drukke N522 oversteken.

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid Jeroen Olthof: “De provincie Noord-Holland heeft het noodzakelijk vervangen van Brug Ouderkerk gecombineerd met de wens om het verkeer rondom de brug slim, schoon en veilig te laten reizen. Ik kijk met trots naar de verbeterde verkeerssituatie van de kruisingen, de fiets- en voetpaden en de scheepvaart. Na jaren van voorbereiding en werkzaamheden, ben ik blij dat de omgeving nu gebruik kan maken van deze nieuwe brug.”

Videostill Opening Brug Ouderkerk

Vervanging Brug Ouderkerk

De voormalige (enkele) brug is de afgelopen jaren vervangen door 2 nieuwe bruggen. Hierdoor is er meer ruimte gekomen voor fietsers, voetgangers en afslaand autoverkeer. De nieuwe brug is verhoogd, zodat meer schepen onder de brug door kunnen varen en de brug minder vaak open hoeft. Ook is de brug aangesloten op de centrale bediening in Heerhugowaard, zodat er beter zicht is op de scheepvaart en de openingen efficiënter kunnen plaatsvinden. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de brug, is ook de verkeerssituatie verbeterd door de aanleg van nieuwe kruisingen, fiets- en voetpaden en 2 onderdoorgangen. De 2 nieuwe onderdoorgangen zorgen ervoor dat fietsers en voetgangers een veilige oversteek onder de drukke provinciale weg kunnen maken. Dit is goed voor de doorstroming en maakt het aantrekkelijk om rondom de brug te lopen en te fietsen.

Opening 15 juli 2023

Gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland, wethouder Herbert Raat (gemeente Amstelveen), wethouder Paulette Koek-Baks (gemeente Ouder-Amstel), Marja Ruigrok (vice-voorzitter dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam) en Sander Lodder (directeur Van Hattum en Blankevoort namens aannemerscombinatie BOK) verrichtten op 15 juli de officiële openingshandeling. Via een watershow werd de eerste vlag in de vlaggenmast van Brug Ouderkerk gehesen.

De komende periode voert de aannemer nog enkele restwerkzaamheden uit rondom de Brug Ouderkerk. Ook plant de aannemer dit najaar nog bomen en struiken.

Nieuwe Brug Ouderkerk open voor het verkeer

(12 juni 2023)

In de ochtend van 12 juni 2023 konden de eerste automobilisten gebruikmaken van de nieuwe zuidelijke brug van de Brug Ouderkerk.

Met de openstelling van deze zuidelijke brug is de voormalige Brug Ouderkerk tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel vervangen door in totaal twee bruggen. Hiermee is het einde van de werkzaamheden in zicht. De komende weken vinden er nog afrondende werkzaamheden rondom de brug plaats, waaronder het aanpassen van Hoger Einde-Zuid in Ouderkerk aan de Amstel. Voor de zomervakantie 2023 is naar verwachting al het werk voor de vervanging van Brug Ouderkerk afgerond.

Zuidelijke en noordelijke brug

De nieuwe zuidelijke brug ligt op dezelfde plaats als de voormalige Brug Ouderkerk, die in augustus 2022 gesloopt werd. Over de zuidelijke brug rijdt sinds 12 juni 2023 het verkeer richting Amsterdam Zuidoost. Ook biedt de brug ruimte aan het afslaand verkeer richting Hoger Einde-Noord en is er een voetpad voor voetgangers in beide richtingen. De nieuwe zuidelijke brug ligt naast de noordelijke brug, die in juli 2022 al opende voor het verkeer. Door de bouw van twee bruggen werd het mogelijk om het verkeer door te laten rijden tijdens de vervanging van Brug Ouderkerk. Vanaf 12 juni is de noordelijke brug open voor het verkeer in de richting van Amstelveen en voor fietsers in beide richtingen.

De komende periode voert de aannemer nog verschillende werkzaamheden uit rondom de Brug Ouderkerk, waaronder aan Hoger Einde-Zuid en aan de Amstelzijde. Ook plant de aannemer dit najaar nog bomen en struiken.

Vernieuwing brug Ouderkerk

De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door twee nieuwe bruggen. Tegelijkertijd vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door.

De vernieuwing van de Brug Ouderkerk is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en de Vervoerregio Amsterdam. De aannemerscombinatie BOK voert de werkzaamheden uit en rond deze halverwege juli 2023 af.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden het Servicepunt bellen op 0800-0200 600 (gratis) of mailen naar servicepunt@noord-holland.nl. Alle up-to-date informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden is te vinden in de bouw-app van de aannemer: N522 BOK. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/brugouderkerk of de regionale Facebookpagina @AmstellandMeerlanden.

Eerste voertuigen over nieuwe Brug Ouderkerk

Nachtelijke afsluiting N522 bij Ouderkerk aan de Amstel

In de avond en nacht van 4 op 5 mei 2023 wordt een deel van de Burgemeester Stramanweg (N522) afgesloten ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel.

De provincie Noord-Holland voert dan werkzaamheden uit aan de provinciale weg tussen de kruising met Hoger Einde-zuid en de kruising met Jacob van Ruisdaelweg in Ouderkerk aan de Amstel. Doorgaand verkeer tussen Amstelveen en Amsterdam Zuidoost wordt omgeleid via de A9 en de A2.

afsluiting N522 bij Ouderkerk aan de Amstel

Vanwege de aanleg van de nieuwe Brug Ouderkerk wordt de aansluitende weg, de Burgemeester Stramanweg, opgeschoven. Hiervoor vinden er in de nacht van 4 mei (21.00 uur) tot in de ochtend van 5 mei (06.00 uur) werkzaamheden plaats op de Burgmeester Stramanweg tussen de kruising met Hoger Einde-zuid en de kruising met Jacob van Ruisdaelweg. De kruisingen zijn open voor het lokale verkeer. Doorgaand verkeer tussen Amstelveen en Amsterdam Zuidoost wordt omgeleid via de A9 en de A2.

Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het fiets- en voetpad langs de Burgemeester Stramanweg. De reguliere busdiensten en nood- en hulpdiensten worden langs de werkzaamheden geleid.

Vanaf vrijdagochtend 5 mei rijdt het verkeer op de N522 richting Amsterdam Zuidoost over een nieuwe rijbaan. Het verkeer in de tegengestelde richting rijdt dan tijdelijk over versmalde rijstroken, zodat de middenberm tussen de beide rijbanen aangelegd kan worden.

Brug Ouderkerk

De werkzaamheden maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door 2 nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer naar het Hoger Einde-Noord. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door.

De vernieuwing van de Brug Ouderkerk is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en de Vervoerregio Amsterdam. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd. Op een aantal restwerkzaamheden en beplanting na, zijn de werkzaamheden halverwege 2023 afgerond.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600(gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Alle up-to-date informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden is te vinden in de bouw app van de aannemer: N522 BOK. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/brugouderkerk of de regionale facebookpagina @AmstellandMeerlanden.


Hinder voor scheepvaart door werkzaamheden Brug Ouderkerk

(09 februari 2023)

Schepen die tussen 20 februari en 20 juni 2023 de Brug Ouderkerk bij Ouderkerk aan de Amstel wil passeren, moeten rekening houden met stremmingen of beperkingen in de bedientijden.

De provincie vervangt de Brug Ouderkerk. Door deze werkzaamheden is de Amstel een aantal perioden gestremd voor schepen hoger dan 2,90 meter of gelden beperkte doorvaartmogelijkheden.

Stremming en beperkte bediening voor schepen hoger dan 2,90 meter

Door de werkzaamheden aan de Brug Ouderkerk is de Amstel (ter hoogte van de brug) tussen 20 februari en 20 juni 2023 gestremd of wordt de brug bediend in bloktijden. Dit geldt in de volgende perioden:

 • Stremming: 20 februari (7.00 uur) tot en met 27 maart (11.00 uur)
 • Bediening met bloktijden: 27 maart (11.00 uur) tot en met 17 april (7.00 uur): bediening van 6.00 uur tot 7.00 uur, van 11.00 uur tot 11.30 uur, van 15.30 uur tot 16.00 uur en van 18.00 uur tot 22.00 uur.
 • Stremming: 17 april (7.00 uur) tot en met 21 april (18.00 uur)
 • Bediening met bloktijden: 21 april (18.00 uur) tot en met 15 mei (7.00 uur): bediening van 6.00 uur tot 7.00 uur, van 11.00 uur tot 11.30 uur, van 15.30 uur tot 16.00 uur en van 18.00 uur tot 22.00 uur.
 • Stremming: 15 mei (7.00 uur) tot en met 20 juni (18.00 uur).

Tijdens de stremmingen moeten schepen hoger dan 2,90 meter omvaren. Zij worden verzocht om de scheepvaartberichten in de gaten te houden.

Westelijke onderdoorgang open voor schepen lager dan 2,90 meter

De Brug Ouderkerk heeft ook 2 vaste onderdoorgangen voor scheepvaart. Hiervan is de oostelijke doorgang tot 20 juni 2023 gestremd voor al het scheepvaartverkeer. Schepen lager dan 2,90 meter kunnen wel onder de westelijke vaste onderdoorgang van de brug varen (breedte 10 meter) en ondervinden minimale hinder van de werkzaamheden.

Brug Ouderkerk

De vernieuwing van de Brug Ouderkerk is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en de Vervoerregio Amsterdam. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd en zijn halverwege 2023 afgerond.

Meer informatie

Op de hoogte blijven van bedientijden van bruggen en sluizen, stremmingen of werkzaamheden? Kijk dan ook op www.vaarweginformatie.nl. De bedientijden van Brug Ouderkerk zijn ook te vinden op www.noord-holland.nl/brugouderkerk.

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600(gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via de regionale facebookpagina @AmstellandMeerlanden.

Nieuwsbrieven N522 Vervanging brug Ouderkerk

2022


De oude Brug Ouderkerk verwijderd

09 augustus 2022 Provincie NH

De Brug Ouderkerk over de Amstel tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel is in 1 week vrijwel geheel verwijderd. De brugdelen boven water zijn vanaf 1 augustus deel voor deel afgebroken.
Vanaf 8 augustus wordt het deel onder water verwijderd. Dit zorgt ervoor dat ook in de week van 8 augustus de Amstel ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel nog gestremd is voor het vaarverkeer. 

De Brug Ouderkerk wordt vervangen door 2 nieuwe bruggen. Sinds 23 juli kan het wegverkeer over de nieuwe noordelijke brug rijden. Op 25 juli is de aannemer gestart met het verwijderen van de brug die uit 1935 stamt. Inmiddels zijn het talud, de landhoofden, de oude val en het brugwachtershuisje verwijderd.

In de week van 8 augustus werkt de aannemer in de Amstel om resten van de voormalige Brug Ouderkerk te verwijderen. Van 8 tot en met 12 augustus is de Amstel daarom ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel volledig gestremd. Vanaf 13 augustus start de aannemer met de bouw van de nieuwe zuidelijke brug. Voor de scheepvaart gelden dan beperkte doorvaartmogelijkheden. 

Brug OuderkerkDe werkzaamheden maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door 2 nieuwe bruggen.
De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer naar het Hoger Einde-Noord. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door. 

De vernieuwing van de Brug Ouderkerk is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en de Vervoerregio Amsterdam.

De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd en zijn halverwege 2023 afgerond.

Meer informatie
Op de hoogte blijven van bedientijden van bruggen en sluizen, stremmingen of werkzaamheden? Kijk dan ook op www.vaarweginformatie.nl.
Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600(gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl

Alle up-to-date informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden is te vinden in de bouw app van de aannemer: N522 BOK.

De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/brugouderkerk of de regionale facebookpagina @AmstellandMeerlanden.

Vernieuwing brug Ouderkerk-Amstelveen gaat nieuwe fase in: nog circa een jaar

Door • Amstelveenz • maandag 25 juli 2022 om 14:35

Amstelveen / Ouderkerk - Met de opening van de nieuwe (noordelijke) brughelft van de brug tussen Ouderkerk en Amstelveen afgelopen zaterdag, gaat de vernieuwing van de brug een nieuwe fase in: op 29 juli 2022 starten de sloopwerkzaamheden aan de orginele Brug Ouderkerk. Over circa een jaar moet het complete project zijn afgerond en liggen er twee nieuwe bruggen naast elkaar.

Tweet Delen

Om de originele, sterk verouderde brug te slopen en te vervangen, zal de noordelijke brug - die afgelopen zaterdag in gebruik werd genomen - tot medio 2023 gebruikt worden voor het verkeer in beide richtingen. De noordelijke brug krijgt echter in de eindsituatie in 2023 een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, terwijl de nieuwe zuidelijke brug een rijstrook krijgt voor het verkeer naar Amsterdam én een rijstrook voor afslaand verkeer naar het Hoger Einde-Noord in Ouderkerk.

NU: 1 nieuwe brug, twee richtingen, versmalde rijstroken

brug_Ouderkerk_amstelveen.jpg


De nieuwe noordelijke brughelft is gereed en in gebruik genomen (Provincie NH)

Omdat de nieuwe noordelijke brug nu nog voor beide richtingen - met versmalde rijstroken - zal worden gebruikt, bedraagt de maximum snelheid voor het gemotoriseerd verkeer tussen de kruising met Amstelslag en de kruising Hoger Einde maximaal 30 kilometer per uur. Fietsers en voetgangers kunnen de brug volgens de provincie veilig gebruiken via het nieuwe fiets- en voetpad aan de noordkant van de nieuwe brug. Tevens komt er voor voetgangers een oversteek ter hoogte van Oranjestaete van en naar de Amstelzijde.

Halverwege 2023

Tegelijkertijd met het werk aan de brug zijn er aanpassingen aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor moet de verkeersveiligheid rondom de brug verbeteren en het verkeer op de provinciale weg beter doorstromen. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd en zijn halverwege 2023 afgerond.

Bekijk hier een video over de vernieuwing van de brug tot op heden,

De verkeerssituatie bij de brug Ouderkerk moet veiliger

Nieuws -> Ouderkerk

Bron: Gemeente Ouder-Amstel
14-07-2022

Wethouder Paulette Koek-Baks van de gemeente Ouder-Amstel heeft deze week de Provincie Noord-Holland verzocht om snel actie te ondernemen om de verkeersituatie bij brug Ouderkerk te verbeteren door het inzetten van verkeersregelaars. Diverse inwoners hebben signalen afgegeven en vragen gesteld aan de gemeente over de onveilige verkeersituatie. Ook in de gemeenteraad op 7 juli 2022 zijn er door D66 Ouder-Amstel vragen gesteld aan het college over de verkeerssituatie en heeft het college opgeroepen om contact te zoeken met de provincie.

Onveilige verkeerssituatie. In verband met de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe brug is momenteel het fietspad aan de Amstelveense zijde tijdelijk afgesloten. Daarom is er een omleiding ingesteld via de Amstelzijde en moeten (brom)fietsers extra oversteken. Dit zorgt ervoor dat verschillende verkeersstromen (snel- en langzaam verkeer) elkaar kruisen en dat levert gevaarlijke situaties op, die al geleid hebben tot ongelukken.

Foto Amstelveenweb.com - 2021
Verkeersbord op de brug van Ouderkerk gefotografeerd op 26 september 2021

'We begrijpen dat er bij dit soort werkzaamheden soms tijdelijke verkeersaanpassingen nodig zijn, maar op dit moment zorgt het voor veel onduidelijkheid en gevaar voor de weggebruikers. Het is een belangrijke fietsroute, niet alleen schoolgaande kinderen en forensen maken gebruik van dit fietspad maar ook de toerfietsers en racefietsers. En we zitten in een seizoen waarin het extra druk is met fietsers'- aldus wethouder Koek-Baks.
Ook collega Herbert Raat (VVD) wethouder verkeer van de gemeente Amstelveen wil graag dat de verkeerssituatie veiliger wordt en ondersteunt het verzoek. 'Het is een belangrijke route voor schoolgaande kinderen die naar een school in Amstelveen gaan. De veiligheid van de weggebruikers moet te allen tijde gewaarborgd zijn' - aldus wethouder Raat.

Al langer ongewenste situatie

Aan de Ouderkerkse kant van de brug (Hoger Einde) is de situatie al langer onveilig. Het (brom)fietsverkeer vanuit de dorpskern moet voorrang geven aan het doorgaande fietsverkeer op het fietspad langs de Burgemeester Stramanweg. Het gevolg is dat als er een groep fietsers oversteekt vanuit het dorp, gedeeltelijk op de auto-/busbaan moet wachten om voorrang te kunnen verlenen. Ook voor het (fiets)verkeer dat het dorp in wil is de situatie onoverzichtelijk.

Nieuwsbrief N522 Vervanging brug Ouderkerk

7 mei 2022

Het verkeer op de Burgemeester Stramanweg en Oranjebaan (N522) kruist de Amstel over de brug Ouderkerk, gelegen tussen de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen. De brug stamt uit 1936 en is technisch en verkeerskundig gezien aan vervanging toe.

Met deze nieuwsbrief informeert de provincie Noord-Holland omwonenden, bedrijven in de omgeving en andere geïnteresseerden, over de voortgang van het project.

Brug Ouderkerk gesloten voor deel scheepvaart

(29 maart 2022)

De Brug Ouderkerk bij Ouderkerk aan de Amstel is voor onbepaalde tijd gesloten voor scheepvaartverkeer.

Bij de Brug Ouderkerk vinden werkzaamheden plaats. Tijdens deze werkzaamheden heeft zich een calamiteit voorgedaan waardoor de nieuwe Brug Ouderkerk niet geopend kan worden voor passerende schepen. Alleen schepen lager dan 2,60 meter kunnen onder de westelijke vaste onderdoorgang van de brug varen (breedte 10 meter). Overig scheepvaart verkeer moet omvaren. Het wegverkeer ondervindt geen hinder van de stremming van de brug.

Brug Ouderkerk

De werkzaamheden voor de basculeburg maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door 2 nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer naar het Hoger Einde-Noord. Tegelijkertijd met het werk aan de brug komen er aanpassingen bij de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door.

De vernieuwing van de Brug Ouderkerk is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en de Vervoerregio Amsterdam. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd en zijn halverwege 2023 afgerond.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600(gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Alle up-to-date informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden is te vinden in de bouw app van de aannemer: N522 BOK. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/brugouderkerk of de regionale facebookpagina @AmstellandMeerlanden.
Op de hoogte blijven van bedientijden van bruggen en sluizen, stremmingen of werkzaamheden? Kijk dan op www.vaarweginformatie.nl

Noordzijde brug Ouderkerk geplaatst

Maandag 10 januari 2022 werd de noordzijde van de brug, die Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel met elkaar verbindt, geplaatst. Een waar spektakel, want de 20 meter lange en 10 meter brede brug werd in 2 delen op zijn plek gehesen.

In het weekend van 17 april zal al het verkeer via de noordzijde van de brug worden geleid en kan de oude brug worden afgebroken. De werkzaamheden rondom de brug zullen in maart 2023 gereed zijn.

Nieuwsbrieven N522 Vervanging brug Ouderkerk

2021


Foto Aerovista Luchtfotografie BV - 2021) Luchtfoto van de Brug Ouderkerk en de provinciale weg N522 op 17 juli 2021.

2021

   2019

   Nachtafsluiting N522 bij Ouderkerk aan de Amstel

   september 2021

   De provincie Noord-Holland voert op meerdere plekken op de N522 bij Ouderkerk aan de Amstel wegwerkzaamheden uit tussen 13 en 20 september 2021.

   Hierbij is de N522 tussen Amsterdam Zuid-Oost en Amstelveen ter hoogte van de Brug Ouderkerk in de nacht van 18 op 19 september afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer wordt via de A2 en A9 omgeleid.

   In de nacht van zaterdag 18 september (21.30 uur) tot en met zondagmorgen 19 september (6.00 uur) wordt het asfalt aan beide kanten van de brug hersteld. De N522 is dan ter hoogte van de Brug Ouderkerk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ook de aansluiting Hoger Einde-Zuid met de N522 is dan afgesloten. Lokaal verkeer wordt ter plaatse met gele bewegwijzering omgeleid. Doorgaand verkeer wordt via de A2 en A9 geleid. Fiets- en voetgangersverkeer via de brug blijft mogelijk.

   De brug is ook afgesloten voor bussen. Er worden tijdens de nachtafsluiting daarom shuttlebussen ingezet tussen Amsterdam Zuid-Oost en de tijdelijke halte Jacob van Ruisdaelweg.

   Asfaltwerkzaamheden aan de N522

   Tussen 13 en 17 september wordt er in de avonden en nachten (van 20.00 uur tot 5.00uur) aan het asfalt gewerkt bij de kruising van de Oranjebaan (N522) en de Amstelslag. In het weekend van vrijdagavond 17 september (vanaf 18.00 uur) tot en met maandagochtend 20 september (6.00 uur) zijn er asfaltwerkzaamheden op de Oranjebaan (N522) vanaf de brug tot aan de Amstelslag. Verkeer wordt bij deze werkzaamheden langs het werk geleid zodat er zowel voor de richting Amstelveen als de richting Amsterdam 1 rijstrook per rijrichting beschikbaar blijft.

   Fietsverkeer ter hoogte van Oranjestaete

   Vanaf 15 (7.00 uur) tot 20 september (6.00 uur) legt de aannemer het nieuwe fietspad aan langs de Oranjebaan (N522). Het huidige fietspad is vanaf de Brug Ouderkerk tot aan de kruising met de Amstelslag afgesloten. Brom- en fietsverkeer wordt omgeleid via Amstelzijde, weg langs Amstelparking en kruising Amstelslag.

   Basculekelder brug 

   De basculekelder maakt onderdeel uit van de nieuwe brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. Sinds mei is de kelder aan de oever bij de brug opgebouwd en op vrijdag 20 augustus verplaatst en in de Amstel afgezonken.

   Zie video: https://twitter.com/ProvincieN...

   Lees het gehele artikel hier https://www.mijnamstelveen.nl/...

   Amsteldijk-Noord bij Ouderkerk aan de Amstel wordt afgesloten

   Bron: Provincie Noord-Holland
   12-07-2021 https://www.mijnamstelveen.nl/...

   De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit aan de kruising van de Oranjebaan (N522) met de Amsteldijk-Noord bij Ouderkerk aan de Amstel. Van 19 juli tot en met 26 juli 2021 is de Amsteldijk-Noord ter hoogte van Brug Ouderkerk afgesloten van al het verkeer. Verkeer van en naar de Amsteldijk-Noord wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd.

   Tussen de Amsteldijk-Noord en de kruising van de Oranjebaan (N522) met de Amstelslag komt een nieuwe weg. Om de weg open te kunnen stellen voor verkeer, is het nodig om de Amsteldijk-Noord tussen de Brug Ouderkerk en huisnummer 9 van maandagochtend 19 juli (07.00 uur) tot en met maandagochtend 26 juli af te sluiten is voor al het verkeer. Na afronding van deze werkzaamheden kan de nieuwe weg op maandag 26 juli in de loop van de dag in gebruik genomen worden voor verkeer van en naar de Oranjebaan (N522).

   De N522 is de verbindingsweg tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen die via de Brug Ouderkerk aan elkaar zijn verbonden. De brug over de Amstel stamt uit 1936 en is hard aan vervanging toe. KWS Infra Amsterdam-Utrecht werkt hier (in opdracht van Provincie Noord-Holland), samen met Van Hattum en Blankevoort en Hollandia, in de combinatie Brug Ouderkerk (BOK) aan de vervanging van de oude brug, de plaatsing van een nieuwe tweede brug en een verbetering van de verkeerssituatie. De foto is van 12 juni 2021

   Omleidingen. Tijdens de werkzaamheden worden (brom-) fietsers en voetgangers tussen de Amsteldijk-Noord en de Oranjebaan omgeleid via de Oostermeerweg en Bankrasweg. Het autoverkeer volgt de route via de Machineweg MP – Beneluxlaan – Oranjebaan. Vrachtverkeer langer dan 12 meter met bestemming Machineweg MP, Oostermeerweg of Amsteldijk-Noord kan alleen via Amsterdam (A10, afrit S109) deze wegen bereiken en ook via dezelfde route weer terugrijden. Doorgaand verkeer op de N522 (Oranjebaan) tussen Amstelveen – Ouderkerk aan de Amstel en Amsterdam Zuid-Oost ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

   Fietspad langs de Oranjebaan hersteld. In de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 juli 2021 wordt het fietspad hersteld tussen de Brug Ouderkerk en de kruising met de Amstelslag. Vanaf dinsdagmorgen 20 juli 2021 kunnen fietsers tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel weer gebruik maken van het fietspad langs de Oranjebaan (N522).

   (Bron KWS - 2021) Artist impression van de Brug Ouderkerk na de verbouwing in 2023

   Brug Ouderkerk. De werkzaamheden bij Amsteldijk-Noord maken deel uit van de vernieuwing van de Brug Ouderkerk. De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel en vervangt deze door twee nieuwe bruggen. De noordelijke brug krijgt een rijstrook voor verkeer richting Amstelveen, de zuidelijke brug krijgt een rijstrook voor het verkeer naar Amsterdam en een rijstrook voor afslaand verkeer. Tegelijkertijd met het werk aan de brug vinden er aanpassingen plaats aan de aansluitende wegen en fietspaden. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid rondom de brug en stroomt het verkeer op de provinciale weg beter door. De werkzaamheden worden door de aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk uitgevoerd en zijn halverwege 2023 afgerond.

   Meer informatie. Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl. Alle up-to-date informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden is te vinden in de bouw app van de aannemer: N522 BOK. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/brugouderkerk of de regionale Facebookpagina @AmstellandMeerlanden.

   Brug Ouderkerk: Fietsers Amstelslag moeten tijdelijk via autoweg rijden

   19 maart 2021

   AMSTELVEEN Aannemer Bouwcombinatie brug Ouderkerk is op meerdere fronten bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe brug over de Amstel. Eerder deze maand al werd het parkeerterrein van Oranjestaete verplaatst zodat daar voorbelasting kon worden aangebracht. Momenteel vinden er werkzaamheden plaats ter hoogte van het bestaande fietspad op de Amstelslag. 

   De fietsers worden tijdelijk geleid via de autoweg en vlak voor de kruising met de Oranjebaan (N522) weer teruggeleid naar de fietsoversteek. Het toekomstige fietspad ligt iets meer naar het noorden, daarvoor wordt de evenwijdige sloot op Amstelslag vanaf het trafohuisje tot de kruising gedempt. Op de zandvlakte die daardoor ontstaat wordt eind maart een voorbelasting aangebracht zodat de grond zich kan zetten.

   Langdurige omleidingsroute Amsteldijk Noord gaat niet door

   (14 september 2020)

   De langdurige omleidingsroute voor de Amsteldijk Noord gaat niet door. Dit hebben de bestuurders van de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland op 11 september gezamenlijk besloten. 

   Nadat veel bewoners en betrokkenen zich tegen de omleidingsroute hebben uitgesproken, zijn de provincie en de betrokken partijen van mening dat deze omleidingsroute niet ingesteld kan worden. Bovendien is de kans groot dat de provincie sneller dan verwacht over de gronden beschikt. Dit zijn de gronden die nodig zijn om de alternatieve ontsluiting vanaf de Amsteldijk Noord aan te leggen. 

   De langdurige omleidingsroute gaat daarmee definitief niet door. Wel geven de bestuurders aan dat, mocht er bezwaar worden gemaakt tegen het onteigeningsbesluit, zij zullen heroverwegen voor enkele maanden alsnog een omleidingsroute in te stellen. De route van deze omleiding en de exacte periode moeten, als het zover komt, nog bepaald worden.

   Grondverwerving

   De provincie Noord-Holland is nog steeds in gesprek met de grondeigenaren over de aankoop van de gronden (de zgn. minnelijke verwerving). Parallel daaraan loopt de juridische procedure voor onteigening van de gronden door.  De verwachting is dat de gronden begin 2021 beschikbaar komen, zodat de provincie de werkzaamheden aan de brug bij Ouderkerk aan de Amstel kan hervatten.

   Omleidingsroute tijdens het werk

   De provincie benadrukt dat voor de aanleg van de verbindingsweg tussen de Amsteldijk Noord en de kruising N522/Amstelslag er in ieder geval  een afsluiting van de Amsteldijk Noord nodig is. Verwacht wordt dat dit 4 tot 6 weken zal duren. Welke omleidingsroute dan zal gelden staat nog niet vast. Meer informatie volgt als deze omleiding actueel wordt.

   Vragen

   Vragen naar aanleiding van dit bericht graag sturen naar: brugouderkerk@noord-holland.nl

   Het hoofdpijndossier Brug over de Amstel

   Nieuws -> Politiek

   Bron: VVD-Amstelveen
   23-07-2020

   De vervanging van de Brug over de Amstel tussen Amstelveen en Ouder-Amstel was gestart, maar is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Voor zowel de omgeving als de provincie Noord-Holland is dit project inmiddels een hoofdpijndossier. Niet in de laatste plaats omdat de provincie fout op fout heeft gestapeld in dit project. Recent presenteerde de provincie een nieuwe omleidingsroute voor auto’s, maar die moet als het aan de VVD ligt resoluut van tafel: ‘de omleidingsroute is er één van de buitencategorie en dat bedoel ik niet positief. De provincie moet zo snel mogelijk orde op zaken stellen in dit project’, aldus VVD-Amstelveen raadslid Arjan Gerritsen.

   Leidend voorwerp is de Brug over de Amstel, de brug tussen Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel gelegen in de provinciale weg N522. Al jaren heeft de provincie Noord-Holland de vervanging van deze brug in voorbereiding. Vorig jaar zijn bomen gekapt en is de realisatie gestart, maar cruciale gronden voor een omleidingsroute in de directe nabijheid van de brug zijn nog niet in eigendom. Provincie en perceeleigenaar zijn er tot op heden minnelijk niet uitgekomen. Het feit dat deze gronden nog niet in eigendom zijn, is de reden van het uitstel van de realisatie.

   De brug over de Amstel tussen Amstelveen en Ouderkerk is een beweegbare enkele basculebrug aan de provinciale weg N522 over de rivier Amstel. Hij verbindt de Burgemeester Stramanweg in het tot de gemeente Ouder-Amstel behorende deel van het dorp Ouderkerk aan de Amstel met de Oranjebaan in de gemeente Amstelveen

   De provincie heeft van 29 juni tot en met 17 juli 2020 digitale inloopdagen georganiseerd, waar de beoogde nieuwe omleidingsroute voor auto’s is gepresenteerd. Deze route loopt via de Machineweg in de Middelpolder, langs het Oostelijk Halfrond en de Straat van Messina, vervolgens via de Beneluxbaan terug naar de Oranjebaan. Wat de VVD-Amstelveen betreft is deze omleidingsroute echter geen te verkiezen
   optie. De route is te lang, deels niet geschikt voor veel autoverkeer en het zorgt voor een ongewenste scheiding tussen west en oost over een lange periode. Bewoners langs onder andere de Amsteldijk Noord en Oostermeerweg worden geacht om te rijden, terwijl ze aan de overkant in Ouderkerk a/d Amstel moeten zijn. Arjan Gerritsen: 'Volgens de provincie bedraagt de extra reistijd circa tien minuten, maar als het straks weer drukker wordt op de weg is die tien minuten vooral in de ochtend- en avondspits verre van realistisch.'

   (Bron Provincie NH - 2020) Omleidingsroute tijdens de vervanging van de Amstelbrug bij Ouderkerk aan de Amstel

   De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W van Amstelveen, waarin zij het College verzoekt zo snel mogelijk het gesprek met de provincie Noord-Holland aan te gaan en daarbij aan te dringen op afronding van het minnelijke traject met de perceeleigenaar.
   'De voorbereiding van de nieuwe omleidingsroute kost tijd en geld. Naar mijn idee kost dat meer tijd en geld, dan een wellicht gevoelige investering in particuliere grond. Het zou de provincie sieren als ze op deze wijze weten orde op zaken te stellen, zodat de oorspronkelijke omleidingsroute gerealiseerd kan worden en de vervanging van de Brug over de Amstel kan worden hervat' -aldus Arjan Gerritsen. Lees meer over het project: N522 Vervanging brug Ouderkerk

   Afsluiting fietspad N522 in Amstelveen

   (19 juni 2019)

   Van maandag 1 juli 2019 tot medio 2020 sluit de provincie het fietspad langs de Oranjebaan (N522) in Amstelveen af, tussen de brug over de Amstel (Amsteldijk Noord) en de kruising met de Amstelslag. 

   Ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe brug verwijdert de aannemer een deel van het fietspad. In beide richtingen worden (brom)fietsers aan de hand van gele borden ten zuiden van de Oranjebaan omgeleid via Amstelzijde en de Amstelslag. Bij Amsteldijk Noord en bij de kruising met de Amstelslag staan verkeerslichten voor een veilige oversteek van de N522. 

   Extra reistijd

   De fietsomleiding (pdf, 1.092 kB) ten zuiden van de Oranjebaan is ongeveer 200 meter langer dan de huidige route. Fietsers moeten 2 keer de N522 oversteken op kruispunten met verkeerslichten. De extra reistijd voor fietsers ligt tussen de 2 en 5 minuten. 

   Verwijderen van gedeelte fietspad

   Vanaf september 2019 bouwt de aannemer de brug ten noorden van de huidige brug. Ter voorbereiding op de bouw van de brug en het aansluiten van deze nieuwe brug op het huidige wegennet, wordt een gedeelte van het fietspad langs de Oranjebaan (N522) verwijderd. Eerder verwijderde de aannemer al een gedeelte van het fietspad langs de N522 Burgemeester Stramanweg.

   Na het verwijderen van het fietspad start de aannemer met het voorbelasten van de ondergrond. Dat betekent dat er zandophogingen geplaatst worden op het verwijderde gedeelte van het fietspad. Dit zand moet enige tijd blijven liggen om de ondergrond te laten inklinken. Als de eerste brug medio 2020 gereed is, sluit de aannemer de nieuwe brug aan op het fietspad langs de N522 en vervalt de omleiding.

   Vanaf september 2019 2 keer N522 oversteken

   Doordat er ook een omleiding (pdf, 291 kB) voor fietsers in Ouderkerk aan de Amstel is ingesteld, steken fietsers tot september 2019 de N522 4 keer over. Vanaf september 2019 verplaatst de aannemer het fietspad op de huidige brug naar de andere kant van dezelfde brug (kant van Hoger-Einde-Zuid / Amstelzijde). Zo heeft de aannemer voldoende ruimte om veilig de nieuwe brug te bouwen.

   De fietsers fietsen van september 2019 tot medio 2020 over het huidige voetpad van de brug, terwijl voetgangers vanaf dat moment gebruik kunnen maken van een tijdelijke voetgangersbrug. Fietsers steken in deze situatie twee keer de N522 over, namelijk bij de Jacob van Ruisdaelweg en de Amstelslag.

   Meer informatie

   Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar-)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciaal Servicepunt via 0800-0200600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

   Onteigeningplan grond Amsteldijk-Noord t.b.v. vervanging brug Ouderkerk

   28 maart 2020

   Auteur: Provincie

   Van 19 maart tot en met 29 april 2020 ligt het onteigeningsplan ter visie voor de grond die de provincie Noord-Holland nodig heeft om de nieuwe weg tussen Amsteldijk-Noord en de Oranjebaan (N522) aan te leggen.

   Eind juli 2019 heeft de provincie Noord-Holland aan het Rijk gevraagd om de onteigeningsprocedure te starten voor de gronden die nodig zijn voor het project Amstelbrug. De provincie doet dit, omdat de gesprekken met de grondeigenaren over de aankoop van de gronden nog niet tot overeenstemming hebben geleid. Van 19 maart tot en met 29 april ligt het onteigeningsplan ter visie voor belanghebbenden. Zij kunnen in die periode zienswijzen indienen. Na afloop van deze periode vindt op 14 mei een hoorzitting plaats als hier behoefte aan is.

   Planning start werkzaamheden medio 2021

   Als na 14 mei blijkt dat de hele onteigeningsprocedure moet worden doorlopen, dan heeft dat tot gevolg dat de werkzaamheden niet eerder dan medio 2021 weer van start kunnen gaan. Tegelijkertijd zal de provincie blijven proberen om via het proces van minnelijke verwerving de gronden in bezit te krijgen, zodat eerder gestart kan worden.

   Om de bouw van de brug bij Ouderkerk aan de Amstel te vervolgen, heeft de provincie een stuk grond nodig om een verbindingsweg aan te kunnen leggen tussen Amsteldijk-Noord en de kruising van Oranjebaan (N522) met de Amstelslag. Als de grond beschikbaar is, wordt eerst de verbindingsweg (tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag) aangelegd. Daarna start de bouw van de brug. Dan wordt ook het tijdelijke fietspad verwijderd en de fietsomleiding opnieuw ingesteld.

   AMSTELVEEN – Maandag 13 januari 2020 wordt gestart met het terugplaatsen van een fietspad langs de N522 Burgemeester Stramanweg en Oranjebaan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio februari gereed. Vanaf dat moment kunnen (brom)fietsers voorlopig weer gebruik maken van de oorspronkelijke fietsroute en worden de fietsomleidingen door het dorp van Ouderkerk aan de Amstel opgeheven. Ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe brug over de Amstel en het aansluiten van deze nieuwe brug op het huidige wegennet, is het fietspad langs de N522 in het voorjaar van 2019 verwijderd. Nu de bouw van de brug is uitgesteld komt de provincie Noord-Holland de fietsers en inwoners tegemoet door op de locatie van het verwijderde fietspad een tijdelijk fietspad aan te leggen.

   Uitstel start bouw nieuwe brug Ouderkerk (N522)

   Gepubliceerd: dinsdag 30 juli 2019 Laatste update: dinsdag 30 juli 2019

   Auteur: Provincie

   https://www.noord-holland.nl/A...

   De provincie Noord-Holland stelt de start van de bouw van de nieuwe brug over de Amstel uit. De beoogde start in september 2019 is niet haalbaar omdat er nog geen alternatief is voor het verkeer op de Amsteldijk Noord in Amstelveen.

   Dit alternatief is nodig om het gebied rond de Amsteldijk Noord, de Oostermeerweg en de Bankrasweg ook tijdens de bouw van de brug bereikbaar te houden voor zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer.

   Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden aan de brug Ouderkerk officieel starten.

   Aansluiting Amsteldijk Noord

   De bouw van de nieuwe brug start ter hoogte van de huidige aansluiting (zie kaartje (PDF, 436kb)) van de Amsteldijk Noord op de Oranjebaan (N522). Om deze reden moet de aansluiting worden afgesloten en verwijderd en wordt het verkeer omgeleid.

   Ook in de definitieve situatie is de Amsteldijk Noord niet direct aangesloten op de Oranjebaan (N522), maar via een nieuwe weg tussen de Amsteldijk Noord en de Oranjebaan bij de kruising met Amstelslag. Zowel deze nieuwe weg, als een tijdelijk alternatief voor het verkeer op de Amsteldijk Noord, zijn begin september 2019 niet beschikbaar. 

   Grondverwerving

   De nieuwe weg tussen Amsteldijk Noord en de Oranjebaan (N522) wordt aangelegd op gronden die niet allemaal in het bezit zijn van de provincie. De gesprekken over aankoop van deze gronden met de eigenaren lopen, maar hebben nog niet tot overeenstemming geleid. 

   Omleidingsroutes 

   Ook tijdelijke alternatieven voor omleidingsroutes zijn onderzocht, uitgewerkt en besproken. Het ene alternatief, een omleidingsroute via Amstelveen, is niet geschikt vanwege bouwprojecten in de omgeving die al zorgen voor extra bouwverkeer en omleidingen. 

   Een ander alternatief is een omleiding via de Oostermeerweg en de Bankrasweg voor zowel gemotoriseerd verkeer als voetgangers en fietsers. Naast hoge kosten voor het veilig aansluiten van deze weg op de Oranjebaan (N522) en het verbreden van de Bankrasweg, stuit deze omleidingsroute op bezwaren vanuit de omgeving.

   Uitstel

   Besloten is de uitkomst van de gesprekken over grondverwerving af te wachten en nu geen omleidingsroute in te stellen. Daarmee wordt de start van de werkzaamheden aan de brug uitgesteld en de huidige aansluiting van de Amsteldijk Noord met de Oranjebaan (N522) nog niet afgesloten. 

   Op dit moment is niet aan te geven wanneer overeenstemming is over de aankoop van de gronden en daarmee ook niet wat het uitstel betekent voor de start van de bouw, de oplevering en openstelling van de brug. Zodra dat duidelijk is, wordt de omgeving geïnformeerd.

   Meer informatie

   Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar-)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciaal Servicepunt via 0800-0200600 (gratis), of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over de vervanging van de brug Ouderkerk (N522) staat op www.noord-holland.nl/brugouderkerk.  

   Ga terug

   Wilt u de nieuwsbrief N522 Vervanging brug Ouderkerk per e-mail ontvangen zodat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden? Meldt u zich dan aan.

   Aanmelden voor de nieuwsbrief N522 Vervanging brug Ouderkerk

   Archief nieuwsbrieven N522 Vervanging brug Ouderkerk

   Voorbereidende werkzaamheden Brug Ouderkerk aan de Amstel weer opgestart (1 februari 2019)

   Met het graven van proefsleuven zijn 30 januari 2019 de voorbereidende werkzaamheden buiten weer opgestart voor de vervanging van de Brug Ouderkerk aan de Amstel (N522). De komende tijd vinden meer voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals kapwerkzaamheden, de bouw van brugonderdelen en het boren en verleggen van kabels en leidingen. Naar verwachting start de daadwerkelijke bouw van de (noordelijke) brug in september 2019. Hieronder een overzicht van de eerste werkzaamheden.

   Proefsleuven
   Tijdens de vervanging van de Brug Ouderkerk verwijdert de aannemer een aantal oude kabels onder de Amstel. Deze oude kabels zijn niet meer in gebruik. Om te weten waar deze kabels precies onder de Amstel door buigen, heeft de aannemer van 30 januari tot 1 februari 2019 langs de oever aan de Amstelzijde proefsleuven gegraven. Zo heeft de aannemer de exacte locaties van de kabels vastgesteld.

   Kapwerkzaamheden
   Ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe brug start de aannemer op woensdag 6 februari met de noodzakelijke kap van 17 bomen, verdeeld over Hoger Einde-Noord (5 bomen) en Hoger Einde-Zuid. Tot en met donderdag 7 februari is de aannemer bezig met het kappen van de bomen en het verwijderen van de gekapte stammen en takken. Zo zijn de kapwerkzaamheden vóór het broedseizoen afgerond. Direct omwonenden ontvangen een brief, waarin de exacte locaties staan aangegeven.

   Bouw van de val
   Op een externe bouwlocatie in Krimpen aan de IJssel bouwt de aannemer momenteel de val van de (noordelijke) brug. De val is de klep van de brug, oftewel het gedeelte dat omhoog en omlaag kan. De eerste fase van het laswerk is gereed. De val is afgelopen weekend gekanteld zodat de andere zijde gelast kan worden. De val is circa 13 meter breed en 20 meter lang.

   Planning overige werkzaamheden
   De komende tijd wordt de planning van de overige voorbereidende werkzaamheden duidelijk. Denk daarbij aan boringen om kabels en leidingen te verleggen, het saneren van de grond en verwijderen van de fundering van de oude school, het inrichten van werkterreinen, de voorbouw (op land) van de (bascule-)kelders van de nieuwe brug, het maken van een tijdelijke oversteek voor voetgangers over de Amstel en het aanbrengen van ophoogzand.
   Zodra de planning van deze werkzaamheden bekend is, communiceert de provincie dit onder meer via de website en nieuwsbrief. Direct omwonenden ontvangen tijdig bewonersbrieven over werkzaamheden waarvan zij hinder kunnen ondervinden.

   Werkzaamheden brug Ouderkerk (N522) later van start (31-10-2018)

   De vervanging van de brug tussen Ouderkerk en Amstelveen is met een jaar vertraagd. Door de vertraging zal de uitvoering van het werk aan de brug in 2020 samenvallen met het werk aan de A9 bij Amstelveen.

   Oorspronkelijk zou de aannemer in mei van dit jaar starten met het werk. Bij de uitwerking van de plannen is echter gebleken dat het ontwerp niet past binnen de vastgestelde ruimtelijke grenzen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), zodat er niet gestart kan worden met de bouw van de brug.

   Het werk kan beginnen als de ruimtelijke grenzen zijn aangepast, naar verwachting in mei 2019. De nieuwe bruggen kunnen dan eind 2020 in gebruik genomen worden.  De provincie heeft onderzocht wat de beste en snelste procedure is om de ruimtelijke grenzen aan te passen. Een aanvullend PIP voor de technische ruimtes is hiervoor het meest effectief en efficiënt. Deze procedure neemt ongeveer een half jaar in beslag. De vertraging geeft geen extra risico voor constructieve veiligheid van de brug.

   Samenhang met A9

   Door de vertraging zal de uitvoering van het werk aan de brug in 2020 samenvallen met het werk aan de A9 bij Amstelveen. 'Gelijktijdige uitvoering van deze projecten is mogelijk omdat de doorstroming op de N522 niet verandert. Tijdens het werk aan de brug Ouderkerk zijn er op alle momenten twee rijstroken beschikbaar. Dit is gelijk aan de huidige situatie, meldt de provincie.

   Voorbereidende werkzaamheden

   De provincie bekijkt samen met de aannemer welke werkzaamheden ondertussen wel door kunnen gaan. Dit zijn werkzaamheden die onafhankelijk van de vervanging van de brug kunnen worden opgepakt, zoals het aanbrengen van ophoogzand en het uitvoeren van boringen voor het verleggen van kabels en leidingen. De provincie streeft ernaar de overlast van deze werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. De komende weken wordt in beeld gebracht wanneer die werkzaamheden van start kunnen gaan. Zodra deze informatie bekend is communiceert de provincie dat met de omgeving via gebruikelijke kanalen.

   Meer informatie

   Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden aan de brug Ouderkerk zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/brugouderkerk 

   Parkeervoorzieningen horeca Amstelzijde gereed (10-07-2018)

   Met het aanleggen van nieuwe toegangswegen naar parkeerterreinen voor horecabezoekers en vergunninghouders in het gebied tussen de Amstelzijde en de Oranjebaan zijn deze werkzaamheden aan de Amstelzijde afgerond. De Amstelzijde is nu ook verkeersveiliger geworden en het aantal parkeerplekken is uitgebreid.

   Met de voltooiing van de nieuwe aanrijroute via de Amstelslag naar parkeervoorzieningen aan de achterzijde van de horeca aan de Amstel is de jarenlange ambitie bereikt om meer ruimte te geven aan de kade en de horecaterrassen, de parkeersituatie te verbeteren voor zowel bewoners als bezoekers en de Amstelzijde verkeersveiliger te maken. De werkzaamheden zijn tevens tijdig afgerond vóór de brug over de Amstel wordt vervangen. De doelstelling om de bereikbaarheid van de Amstelzijde te garanderen tijdens de bouw van de brug is daarmee behaald.

   Extra parkeergelegenheid met eigen toegang

   Dit betekent dat er nu twee nieuwe wegen liggen, met daaraan gekoppeld twee parkeerterreinen voor horecabezoekers en een nieuw parkeerterrein voor vergunninghouders. Ook het parkeerterrein van Restaurant Loetje is nu vanaf deze nieuwe wegen via de achterzijde bereikbaar. Loetje heeft de ingang van haar parkeerterrein via de Amstelzijde inmiddels afgesloten voor het publiek.  Bezoekers kunnen parkeren op de twee betaalde parkeerterreinen. Eén voor kort parkeren (tarief € 2,10 voor de eerste 2 uur, daarna € 1,05 per uur) en één voor lang parkeren (tarief € 8,- per 24 uur). Op het parkeerterrein van Loetje geldt ook het tarief voor kort parkeren. Aan de Amstelzijde zelf en bij het Jagershuis zijn alleen nog parkeerplekken voor vergunninghouders over. Horecabezoekers kunnen hier niet meer parkeren.

   Aanpassingen rond de brug over de Amstel (N522) Bron: Provincie NH 06-03-2018 De brug tussen Amstelveen en Ouder-Amstel in de N522 stamt uit 1936 en is toe aan vervanging. De provincie Noord-Holland gaat vanaf half 2018 tot en met medio 2020 werken aan brug Ouderkerk (N522). Als voorbereiding op het aanpassen van de aansluitende wegen op de brug is het noodzakelijk een deel van de bomen langs dit traject te kappen. Uiterlijk medio 2020 worden er weer gelijksoortige bomen terug geplant.  De werkzaamheden. Van donderdag 8 maart tot en met maandag 12 maart 2018 worden de bomen aan de noordzijde van de Burgemeester Stramanweg gekapt. De werkzaamheden vinden plaats tussen 09:00 - 15:00 uur. Het is tijdens deze periode niet mogelijk om gebruik te maken van het fietspad. Hier is een omleiding voor. Fietsers worden bij de kruising van de N522 en de Jacob van Ruijsdaelweg omgeleid via de Koningin Wilhelminaweg, de Dorpstraat en Hoger Einde-Zuid.  In dezelfde periode van 8 maart tot en met 12 maart worden er ook bomen gekapt aan de Hoger Einde-Noord. Hier is geen omleiding voor het verkeer noodzakelijk. Het fietspad wordt deels afgesloten, maar fietsers houden wel doorgang met hulp van verkeersregelaars. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 - 16:00 uur. Vanaf maandag 12 maart tot woensdag 14 maart 2018 worden tussen 07:00 - 16:00 uur op twee locaties bomen gekapt. De aannemer is aan het werk direct naast de brug aan de kant van Hoger Einde-Noord. Ook worden er bomen verwijderd aan beide zijden van Hoger Einde-Zuid nabij de kruising met de N522. Er worden verkeersmaatregelen getroffen voor een veilige werkomgeving en verkeersdoorstroming. Daarnaast zijn er ook verkeersbegeleiders ter plaatse. Hinder voor verkeer. Om overlast voor het verkeer te beperken is gekozen om de werkzaamheden in zo’n kort mogelijk tijdsbestek te realiseren. De uitvoering vindt voornamelijk plaats vanaf het fiets- en voetpad. Het autoverkeer en openbaar vervoer op de N522 ondervinden vrijwel geen hinder van de werkzaamheden. Bomen rond het werkterrein. Om ruimte te maken voor de aansluitende wegen bij de nieuwe brug over de Amstel tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel wordt een deel van de bestaande bomen verwijderd. Dit zijn circa 85 bomen. Na afronding van de werkzaamheden worden nieuwe bomen geplant. Het hout van de boomtakken en -stammen wordt versnipperd. De houtsnippers worden afgevoerd en hergebruikt als biobrandstof. 
   Meer informatie. Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via telefoonnummer 0800 -0200 600 (gratis) of per e-mail: service@noord-holland.nl

   Informatieadres bewoners: Louke Redeker, Kruitmolen 9 1184 VX Amstelveen. Tel. 020 - 496 3337. e-mail: louke.r@hotmail.com