Gemeente en Politiek

D66 wil meer focus op jongeren bij aanpak eenzaamheid

Er zijn meer eenzame jongeren in Amstelveen. 40% van de Amstelveense jongeren voelt zich eenzamer dan voor de Coronac...

CDA: creëer meer ontmoetingsplekken voor inburgeraars en inwoners

Voor een succesvolle inburgering en integratie van vluchtelingen met een verblijfsstatus in Amstelveen is het nodig d...

Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Vanaf 14 juni vindt in delen van Amstelveen noord seismisch onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Deze w...

Donatie Provincie voor Urbanuskerk

Op 3 juni bracht Zita Pels, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland met onder andere cultuur en erfgoed in haar p...

Gemeente gaat steeds meer diensten online te regelen

De gemeente Amstelveen is altijd in ontwikkeling om haar dienstverlening naar inwoners te verbeteren, ook op digitaal...

Amstelveen opent eerste Parentshouse: Een plek voor gescheiden ouders’

Op 1 juni kregen de bewoners van het eerste Parentshouse in Amstelveen de sleutel. Een initiatief van De Regenboog Gr...

Inburgeraars recht op een zo hoog mogelijk taalniveau

De motie op initiatief van GroenLinks en bbA waarin het College wordt opgeroepen om inburgeringsplichtigen in staat t...

Veel extra inzet gemeente voor slachtoffers Kinderopvangtoeslagenaffaire

Veel ouders zijn de afgelopen jaren ernstig in de problemen gekomen omdat de Belastingdienst ten onrechte de kinderop...

Uitbreiding De Meerkamp met extra zwembad

Het College van B en W wil zwembad De Meerkamp uitbreiden met een extra bad achter de sporthal, op de oude locatie va...

Geen berichten meer gevonden.

No more pages to load