Gemeente en Politiek

Amstelveen opent eerste Parentshouse: Een plek voor gescheiden ouders’

Op 1 juni kregen de bewoners van het eerste Parentshouse in Amstelveen de sleutel. Een initiatief van De Regenboog Gr...

Inburgeraars recht op een zo hoog mogelijk taalniveau

De motie op initiatief van GroenLinks en bbA waarin het College wordt opgeroepen om inburgeringsplichtigen in staat t...

Veel extra inzet gemeente voor slachtoffers Kinderopvangtoeslagenaffaire

Veel ouders zijn de afgelopen jaren ernstig in de problemen gekomen omdat de Belastingdienst ten onrechte de kinderop...

Uitbreiding De Meerkamp met extra zwembad

Het College van B en W wil zwembad De Meerkamp uitbreiden met een extra bad achter de sporthal, op de oude locatie va...

“Samenwerking en afspraken ontwikkeling Kronenburg”

Het college van B en W sluit overeenkomsten met partijen die samen met de gemeente een deel van Kronenburg gaan trans...

College Amstelveen doet wat nodig is; stabiliteit in onzekere tijd

De coronacrisis heeft een enorme impact op de levens van Amstelveners. Speerpunt van de gemeente is daarom: inclusief...

MULTIsignaal vangnet voor jongeren

Veilig opgroeien is helaas niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Professionele hulp is soms nodig. Om te zorgen da...

Gemeente Amstelveen zoekt nieuwe kinderraadsleden en kinderburgemeester!

De gemeente Amstelveen zoekt nieuwe kinderen voor de kinderraad en opvolger voor de huidige kinderburgemeester Elina....

Girls Night; aandacht voor meiden door meiden

Op 3, 10 en 24 juni organiseert het Jongerenwerk van gemeente Amstelveen de eerste editie van Girlsnight! Deze avonde...

Geen berichten meer gevonden.

No more pages to load