Wonen en Projecten Amstelveen

Projecten en Wonen

€ 2 miljoen in verduurzamen maatschappelijk vastgoed in Noord-Holland

De provincie trekt € 2 miljoen uit om kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren, zoals culturele instellingen, dorps-...

Minister Ollongren: 50 miljoen voor emissieloze bouw

Om de uitstoot van bouwactiviteiten te beperken heeft het Rijk 50 miljoen beschikbaar gesteld. Hiermee wordt een kenn...

Focus op de uitvoering van de bestaande woningbouwplannen

Bouw voor de toekomst, help gemeenten meer regie te nemen over hun grote woningbouwprojecten en focus op de uitvoerin...

DUWO: “Vertraging nieuwbouw 2.500 studenteneenheden Kronenburg onbegrijpelijk”

Nadat begin oktober de landelijke cijfers van de monitor Studentenhuisvesting bekend werden, is er nu ook duidelijkhe...

Volgende stap transformatie bedrijventerrein Legmeer naar stedelijke gemengde woon-werkwijk

In Amstelveen is een grote behoefte aan woningen. Binnen de gemeente is bedrijventerrein Legmeer de enige loc...

Amstelveen werkstad: toekomstbestendige werkplekken nodig

Amstelveen is een gemeente waar mensen graag wonen, werken en leven. Bedrijven en organisaties zorgen voor we...

Provincie Noord-Holland: Bouw aantal nieuwe woningen in 2020 afgenomen

In 2020 werden in Noord-Holland 11.700 nieuwbouwwoningen gebouwd, 3.200 minder dan in 2019. Wel zijn in 2020...

Stichting Allemansbelang: ‘Combineer uitbreiding Uilenstede met bouwplan Alleman Kwartier’

Stichting Allemansbelang wil graag met de gemeente en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in gesprek...

‘Nieuw afvalstation op Bedrijventerrein Amstelveen Zuid te ver weg’

Het college heeft voorgesteld het afvalbrengstation vanaf de huidige plek op bedrijventerrein Legmeer te verh...

Geen berichten meer gevonden.

No more pages to load