Wonen en Projecten Amstelveen

Projecten en Wonen

Amstelveen ontwikkelt informatiefolder voor eigenaren van een monument.

Alle eigenaren van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in de gemeente Amstelveen ontvangen deze week...

Sportvoorziening bij Keizer Karel College

De gemeenteraad wordt gevraagd een voorbereidingskrediet van € 700.000,- beschikbaar te stellen voor de bouw van een...

Vroegtijdige participatie bij plan Bovenkerkerweg-Oost

De gemeente kijkt samen met ontwikkelaars en bewoners van Middenhoven naar de herontwikkeling van vijf deels leegstaa...

Wijkcentrum Noorddamcentrum krijgt een vlakke toneelvloer

Het College B en van Amstelveen wil in het Wijkcentrum Noordda...

College bezorgt over vernieuwen en uitbreiden elektriciteitsnetwerk in Amstelveen

Investeringen om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit in Amstelveen en de regio zijn pas in 2...

PostNL pakket- en briefautomaat aan de Noorddammerlaan in Amstelveen

Ook de inwoners van Amstelveen kunnen nu 24 uur per dag, zeven dagen per week pakketten ontvangen en versturen. Sinds...

Bewonersraad Amstelveen roept huurders Eigen Haard op eerder aan te kloppen

Communicatie tussen bewonerscommissies en verhuurder bij achterstallig onderhoud, renovatie en/of Save-projec...

€ 2 miljoen in verduurzamen maatschappelijk vastgoed in Noord-Holland

De provincie trekt € 2 miljoen uit om kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren, zoals culturele instellingen, dorps-...

Focus op de uitvoering van de bestaande woningbouwplannen

Bouw voor de toekomst, help gemeenten meer regie te nemen over hun grote woningbouwprojecten en focus op de uitvoerin...

Geen berichten meer gevonden.

No more pages to load